Helvi Lehtosen stipendirahaston stipendit haettavana

Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta julistaa haettavaksi stipendejä Helvi Lehtosen stipendirahastosta entisen Pyhäselän kunnan alueella nyt asuville tai perusopetuksen alueella suorittaneille opiskelijoille. Stipendejä jaetaan enintään 5 000 euron arvosta, yhden stipendin arvo on enintään 1 000 euroa.

Stipendejä voidaan rahaston sääntöjen mukaan myöntää hakijalle, joka

  1. asuu hakuhetkellä entisen Pyhäselän kunnan alueella tai on asunut perusopetuksen ajan entisen Pyhäselän kunnan alueella
  2. hakija on hakuhetkellä enintään 21-vuotias
  3. hakijan omat ansio- ja pääomatulot ovat vuodelta 2021 enintään 10 000 euroa ja vanhempien ansio- ja pääomatulot vuodelta 2021 yhteensä enintään 65 000 euroa
  4. hakijan opintomenestys on ollut oman luokkansa/ryhmänsä keskiarvoa parempi.

Vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnalle viimeistään 28.10.2022 kello 15.00 mennessä sähköpostitse riitta.huurinainen@joensuu.fi tai, os. Länsikatu 15, 4B, 2. krs., 80110 Joensuu, kuoreen merkintä ”Stipendihakemus”.

Mikäli hakija ei asu hakuhetkellä entisen Pyhäselän kunnan alueella, tulee hänen antaa selvitys perusopetuksen aikaisesta asumisestaan alueella. Hakemukseen on myös liitettävä oppilaitoksen antama todistus opiskelusta ja opintomenestyksestä verrattuna oman luokan/ryhmän menestykseen sekä hakijan ja vanhempien veropäätökset vuodelta 2021.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen
p. 0400 152 323
riitta.huurinainen@joensuu.fi