Huoltajafoorumi järjestettiin 11.12.20219 Joensuussa

Joensuun Riverian koulutusyksikkö järjesti huoltajafoorumin, johon osallistui 30 huoltajaa. Tilaisuuden tavoitteena oli kuulla huoltajien näkemyksiä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä.

Saimme lukuisan määrän parannusehdotuksia, jotka on listattu tähän. Tilaisuuden lopuksi sovimme yhdessä kolme keskeistä parannettavaa asiaa:

  1. Aloittavien opiskelijoiden opintojen alun sujumisesta ja etenemisestä sanallista tietoa huoltajille esim. ennen syyslomaa.
  2. Työssäoppimisen käytännöistä kunnollinen ennakkotieto. Työssäoppimisen aloitusajankohdasta, kestosta ja rakenteesta pitäisi olla enemmän tietoa.
  3. Tiedottamisen tulisi olla ennakoivampaa ja säännöllisempää esim. hoksin, työjärjestysten, opiskeluun liittyvien hankintojen ja asumisen suhteen.

Hyvää palautetta tuli siitä, että opettajat vastaavat huoltajien kysymyksiin nopeasti ja selkeästi. Opettajien toimintaa kuvattiin sopivan rennoksi ja osaavaksi.