Hyvät käytöstavat ja tapakulttuurin vaatimukset

Huomaavainen työntekijä osaa hyvät tavat

Hyvät käytöstavat ja ihmisten huomioiminen niin työelämässä kuin juhlatilaisuudessa luo onnistumisen edellytykset.

Työkäyttäytyminen perustuu normaaleihin hyviin käytöstapoihin, jossa tervehtimisellä ja kiittämisellä, sekä anteeksi pyytämisellä pääsee hyvään alkuun.

Hyvä käyttäytyminen ja positiivinen asenne lisää työn mielekkyyttä parantamalla työtiimin yhteistyön toimivuutta ja työpaikan ilmapiiriä.

Katso tästä lisää ja ota vinkit haltuun!