Hyvinvointivalmentajan koulutus vahvistuu koulutusyhteistyön kautta

Riveria kansanopiston Hyvinvointivalmentajan koulutus vahvistuu koulutusyhteistyön kautta
– väylä liikunnanohjaajakoulutukseen ilman pääsykoetta  

Riverian Hyvinvointivalmentajan koulutukseen on tulossa kaksi osaamista vahvistavaa lisäystä elokuusta 2022 alkaen:

Väyläopintomahdollisuus Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopintoihin
– Kesäyliopiston ja Itä-Suomen Avoimen yliopiston kanssa toteutettavat Ravitsemustieteen perusopintojen opintojaksot Ravitsemustieteen perusteet 5 op, Ravitsemus ja elintavat 5 op sekä Syömisen sosiokulttuuriset muutokset 5 op

Riverian Hyvinvointivalmentajaksi opiskelevilla on nyt mahdollisuus päästä jatkamaan opintojaan aina liikunnanohjaajaksi (AMK) asti, kun Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa Riverian opiskelijoille mahdollisuuden väyläopintojen suorittamiseen. KAMKstart Liikunnanohjaajaksi -opinnot on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, jonka suoritettuaan opiskelija voi hakeutua Kajaanin ammattikorkeakouluun opiskelemaan ilman pääsykoeprosessia (ellei ole ns. sora-lainsäädännön alaisia esteitä opiskelupaikan saamiseksi).  

KAMKstartista opiskelija voi toki valita muitakin vaihtoehtoja kuin liikunnanohjauksen. Hyvinvointivalmentajan koulutuksen jatkona voi olla myös esimerkiksi sosionomin tutkinto.

Väyläopinnot on osittain sisällytetty Hyvinvointivalmentajan koulutukseen.  

”Esimerkiksi Yrittäjyyden opiskelu on meillä jo entuudestaan ollut vahvasti mukana koulutuksessa ja KAMKstart opintoihin kuuluva Yritystoiminnan perusteet liikunta-alalla istahtaa kokonaisuuteen luontevasti.” 

  • KAMKstart Liiketaloustradenomiksi 15 op
  • KAMKstart Restonomiksi 15 op
  • KAMKstart Liikunnanohjaajaksi 15 op
  • KAMKstart Sairaanhoitajaksi / KAMKstart Terveydenhoitajaksi 15 op
  • KAMKstart Sosionomiksi 15 op 

Tutustu sisältöihin: https://www.kamk.fi/fi/Hakijalle/KAMKstart

Toinen Riveria Hyvinvointivalmentajan osaamista vahvistava ja opiskelijalle lisäarvoa tuova alue on ravitsemuksen saralla. Ravitsemus ja ravinto-ohjaus ovat tärkeä osa Hyvinvointivalmentajan opintoja, joten mahdollisuus suorittaa opiskeluvuoden aikana Ravitsemustieteen perusopintoja UEF Avoimen yliopiston kautta on järkevää. Perusopintojen opintojaksojen Ravitsemustieteen perusteet 5 op, Ravitsemus ja elintavat 5 op sekä Syömisen sosiokulttuuriset muutokset 5 op sisällöt ovat hyvinvointivalmentajalle kuuluvaa osaamista ja siksi niiden liittäminen opintoihin on luontevaa. Kyseiset uudet opintosisällöt kuuluvat koulutuksen hintaan kokonaisuudessaan.  

Lisätietoja:
Eine Paldan
eine.paldan@riveria.fi