Valtimo

Riveria

Valtimon koulutusyksikkö
Metsurintie 2 A
75700 Valtimo

Hyvä opiskella

 • Opiskelijamme antavat hyvän palautteen opiskelusta, viisi portaisella asteikolla palaute on 4,2 – 4,4
 • Opintoja ja opiskelua kehitetään koko ajan koneyrittäjien, laitevalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa
 • Kohtuullisen pienet ryhmät ja runsas kalusto mahdollistavat, että meillä saa ajaa kaikki
 • Ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö
 • Meillä on hyvät opiskelijat ja hyvä ryhmähenki
 • Metsäalan opiskelijat löytävät helposti työssäoppimispaikkoja ja myös työllistyvät hyvin.
Metsäalan koulutuksella on laaja valikoima metsäkonesimulaattoreita, joilla voidaan antaa alkuopetus sekä opetusta mittalaitten ohjelmoinnista.

Käytännönläheistä opiskelua

Yli puolet opinnoista on erityyppisiä harjoituksia tai työssäoppimista maastossa tai hallilla. Ryhmäkoko on usein alle 10, joten opettajalla on aikaa kaikille opiskelijoille. Opiskelu etenee perusteiden ja turvallisten työtapojen opiskelun kautta itsenäiseen opintojen suorittamiseen. Työssäoppimista on läpi opintojen, mutta ajallisesti ne painottuvat opintojen loppupuolelle. Suuri osa opiskelusta on raskaiden koneiden käytön, huollon ja korjauksen opiskelua. Simulaattorit ovat tärkeä osa opiskelua ja opetusta. Useisiin koulutuksiin kuuluu C-ajokortin korotus ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys koulutus.

Metsäkonekoulussa opetetaan myös saksitarkastus elektronisilla mittasakseilla.

Metsäkoneita on noin 30, kaivinkoneita 5 ja puutavara-autoja 4. Autokouluautona on nosturilla varustettu kuorma-auto. Koneiden kuljetusautoa käytetään myös ajo-opetukseen. Metsäkonesimulaattoreita on noin 20 ja puutavara-autosimulaattoria 4 opiskelijoiden käytössä, myös iltaisinkin.

Metsäkoneyrittäjät ja -valmistajat tarjoavat Riverian metsäalan opiskelijoille hyvin työssäoppimispaikkoja. Useat myös työllistyvät työssäoppimispaikkoihin valmistuttuaan. Opintojen aikana työssäoppiminen ulkomailla on mahdollista. Kansainvälisyyteen tarjoaa mahdollisuuden opiskelijavaihto.

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut vaihtelevat riippuen kou​lutustyypistä ja elämäntilanteestasi. Lue lisää: Tuet ja etuudet

Ennen opintojen aloittamista on hyvä selvittää Kelalta sekä TE-keskukselta mahdollisuudet opinto- ja muihin tukiin. Opintotoimistomme neuvoo opintotukeen liittyvissä asioissa ja teekee tarvittavia todistuksia.

Turvallisuus

Kaikille opiskelijoille annetaan käyttöön kypärä, huomioliivit, suojahaalarit ja turvakengät sellaisiin töihin, joissa suojavarusteita tarvitaan. Moottorisahalla tehtävissä harjoituksissa koulu antaa opiskelijan käyttöön kypäräpaketin, turvasaappaat, viiltosuojahousut ja käsineet.

Opiskelijaterveydenhuollosta Valtimolla huolehtivat Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuoltokuntayhtymä. Osa palveluista on tarjolla oppilaitoksen tiloissa, osa lähellä sijaitsevassa terveyskeskuksessa. Lue lisää: Terveydenhuolto

Maksut ja kustannukset

Opetus, ruokailut, turvavarusteet ja majoitus ovat maksuttomia.

Opiskelijan omakustanteiset hankinnat

Metsäalan perustutkinnossa koululta yhteistilauksena (kustannukset noin 150 euroa):

 • Metsäkoulukirja, Koneellinen puunkorjuu
 • Talousmetsien luonnonhoito kirja sekä harjoitusvihko
 • Tapion maastotaulukot
 • Relaskooppi.

Itse hankittavat:

 • Laskin
 • Muistiinpanotarvikkeet, mielellään kansio
 • Maastoruokailuvälineet: evästermos, eväslaatikko yms.
 • Lukko sosiaalitilojen kaappiin
 • Suojakäsineet
 • Maastokelpoinen vaatetus: sadepuku, kumisaappaat​
 • Liikuntavarusteet
 • Reppu.

Opintotoimisto

Opintotoimisto neuvoo opintotuki- ja koulumatkatukihakemuksien sekä muiden etuuksien hakemisessa.  Opintosihteerit tekevät tarvittavat opiskelutodistukset ja tulostavat opintosuoritusotteet, osallistumistodistukset sekä tutkintotodistukset. Opintotoimistot huolehtivat myös mahdollisten tapaturmien takia tehtävistä tapaturmailmoituksista. Lue lisää.

Ruokailu ja asuminen

Perustutkinnoissa majoitus ja ruokailut ovat maksuttomia sekä nuorille että aikuisille. Majoituskapasiteetti asuntoloissa on rajallinen, mutta yleensä kaikille on löytynyt asuntolapaikka Valtimolta. Joensuussa opiskelijat voivat hakea asuntolapaikkaa Joensuussa sijaitsevista asuntoloista, ne on tarkoitettu lähinnä nuorille ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Pysäköinti

Pysäköinti on sallittua vain sitä tarkoitusta varten merkityillä paikoilla. Väärin pysäköidyt ajoneuvot voivat aiheuttaa vahinkoa ja vaaratilanteita. Jätä ovien ja tallien edustoille reilusti vapaata tilaa. Maksullinen lämmityspaikka on varattavissa toimistosta. Pysäköinti asuntolan piha-alueella on sallittua ainoastaan muuttoihin liittyvää tavaroiden siirtoa varten. Kulkureitit muutoin pidettävä vapaana.

Liikkumisessa piha-alueilla tulee noudattaa olosuhteiden edellyttämää tarpeellista varovaisuutta.

Katso lisää

riveria.fi/kampus/valtimo

Yhteystiedot riveria.fi -sivustolla

Linkit