Kauppaopetuksen Tukisäätiöltä apurahoja liiketoiminnan opiskelijoille

Joensuun Kauppaopetuksen Tukisäätiö jakoi yli 60 000 euroa apurahoja

Joensuun Kauppaopetuksen Tukisäätiö myönsi 9.12.2022 yhteensä 61 000 euroa apurahoja yliopisto-, ammattikorkeakoulu-, sekä Riverian perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavien kaupallisen alan opiskelijoille.

Apurahat jakautuivat seuraavasti:

  • Karelia Ammattikorkeakoulu kolme opiskelijaa saivat kukin 2000 € apurahan menestyksellisestä opintojen suorittamisesta.
  • Riveria, liiketoiminta, 45 opiskelijaa saivat kukin 1000 € apurahan menestyksellisestä opintojen suorittamisesta.
  • Itä-Suomen Yliopisto; kaksi jatko-opiskelijaa saivat kumpikin 5000 € apurahan erinomaisesti edenneiden väitöskirjatutkimustensa johdosta.

Joensuun Kauppaopetuksen Tukisäätiö on perustettu vuonna 2006 ja se jatkaa jo melkein 100 vuotta toiminutta tukitoimintaa, jonka aloittivat Tukisäätiön edeltäjät Joensuun Kauppakoulutalon Kannatusyhdistys r.y. (1922-1998) ja Joensuun Kauppaopetuksen Tukiyhdistys r.y. (1998-2006). Säätiö edistää, kehittää ja tukee aatteellisesti ja taloudellisesti Pohjois-Karjalassa opetusta tarjoavien yleishyödyllisten tai julkisoikeudellisten organisaatioiden järjestämää kauppaopetusta, kauppatieteellistä tutkimusta sekä kaupallisten aineiden opiskelua.

Vuodesta 2006 lähtien Joensuun Kauppaopetuksen Tukisäätiö on jakanut apurahoja yhteensä jo yli 700 000 euroa.

Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Antti Heliövaara.