Keskeyttäminen ja eroaminen

Opiskelijan katsominen eronneeksi ja eroaminen Riveriasta

Sinun odotetaan osallistuvan HOKS:n mukaiseen opetukseen ja näyttöihin. Jos et esitä poissaoloille perusteltua syytä, etkä kehotuksista huolimatta sitoudu suunniteltuun opetukseen ja ota vastaan sinulle tarjottua tukea, voidaan sinut katsoa eronneeksi. Ennen eronneeksi katsomista tilanettasi selvitetään ja sinulle varataan mahdollisuus tulla kuulluksi.

Voit myös itse erota oppilaitoksesta kirjallisella ilmoituksella. Keskustele aina suunnitelmistasi omavalmentajasi kanssa.

Ei oppivelvollisen opiskelijan eroaminen: Erolomakkeen löydät Wilmasta kohdasta Lomakkeet > Eroaminen oppilaitoksesta. Täytettyäsi erolomakkeen omavalmentaja tai opinto-ohjaaja on sinuun yhteydessä. Haluamme varmistaa, että sinulla on jatkosuunnitelma. Huom! Lomake ei ole tarkoitettu työvoimakoulutuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa opiskeleville. Katso tarkemmin ohjeet alta.

Oppivelvollisen eroaminen: Jos olet oppivelvollinen, ota yhteys opinto-ohjaajaan. Voit erota ainoastaan, jos olet siirtymässä toiseen koulutukseen. Opinto-ohjaaja

– on yhteydessä huoltajaasi ja varmistaa, että sinulla on uusi opiskelupaikka
– varmistaa myöhemmin, että olet aloittanut uudet opinnot
– tekee eroilmoituksen puolestasi. Vasta sen jälkeen eroamisesi astuu voimaan. 

Oppisopimuskoulutuksessa oppilaitos voi purkaa sopimuksen kuultuaan sinua ja työnantajaa, jos työpaikalla ei noudateta voimassa olevaa lainsäädäntöä,  oppisopimuksen ehtoja tai opintosi eivät etene HOKSin mukaisesti. Oppisopimus purkautuu myös, jos työsuhteesi päättyy. Silloin voit omalla ilmoituksellasi jatkaa opiskelua oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Opintojen muutoksia varten tehdään oppisopimuksen muutosesitys yhteistyössä koulutussuunnittelijasi kanssa.

Työvoimakoulutuksessa päätöksen opiskeluoikeuden päättymisestä tekee TE-toimisto oppilaitoksen ilmoituksen perusteella. Oppilaitos tiedottaa TE-toimistoa opintojen edistymättömyydestä tai jos olet poissa ilmoittamatta ja ilman perusteltua syytä viisi peräkkäistä koulutuspäivää. TE-toimisto tekee päätöksen koulutuksen päättymisestä kuultuaan sinua asiasta.