Koronavirustiedote opiskelijoille ja huoltajille 16.3.2020

Suomen valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteesta 16.3.

Suomen valtioneuvosto linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Suomen valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Tiistai 17.3. on normaali työjärjestyksen mukainen opiskelupäivä Riveriassa.

Riverian toimintaan vaikuttavat linjaukset 18.3.–13.4.2020

Riverian tilat (mukaan lukien opiskelijaravintolat ja asuntolat) suljetaan ja lähiopetus Riveriassa keskeytetään ke 18.3.–ma 13.4.2020 väliseksi ajaksi Suomen valtioneuvoston 16.3.2020 linjausten mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

 • opiskelijoille ei järjestetä opiskelijaruokailuja eikä makseta erillisiä ateriakorvauksia (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 100 §)
 • asuntolassa ei voi enää majoittua ke 18.3. alkaen

Poikkeusaikanakin varmistamme opetuksen ja ohjauksen opiskelijalle. Riveriassa on tarvittavat verkkoympäristöt etäopetuksen ja -ohjauksen järjestämiseksi.

Huomioitavaa etäopiskelussa ja -ohjauksessa

Opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja työjärjestyksen mukaan tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavaan koulutukseen.

Riveriassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot), ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA), kansanopistokoulutuksissa ja kesäyliopistokoulutuksissa sekä muissa ulkopuolisissa koulutuksissa opetus ja ohjaus järjestetään etäopetuksena ja -ohjauksena sekä itsenäisen opiskelun keinoin. Opiskelija saa opintoihinsa liittyvää lisäohjeistusta Wilman kautta ke 18.3.

Riveriassa työelämässä oppiminen (oppisopimus ja koulutussopimus) toteutetaan työpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Työelämässä oppimisen ohjaus tehdään pääsääntöisesti etänä ellei työnantajan kanssa ole toisin sovittu.

Riverian opetus- ja ohjaushenkilöstö on työjärjestyksen mukaisesti töissä ohjaamassa opiskelijoiden oppimista etänä. Etäopetus ja -ohjaus käynnistyy joustavasti opettajan ohjeistamalla tavalla viimeistään pe 20.3.2020 alkaen.

Etäopetuksessa ja -ohjauksessa hyödynnetään Riverian käytössä olevia verkko-oppimisympäristöjä ja -työkaluja: Moodle & Opi, Workseed ja MS Teams.

Opiskelu etenee työjärjestyksen mukaisesti. Tulet saamaan Wilman kautta tarkemmat ohjeet työjärjestykseen merkityiltä opettajilta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.3.2020. Hoks-keskustelut ja muut ohjaus- ja tukikeskustelut käydään samoin etäyh-teyden välityksellä.

Alla on lyhyt info siitä, mitä etäopetukseen ja -ohjaukseen osallistuminen sinulta opiskelijana edellyttää:

 1. Tarvitset tietokoneen tai muun päätelaitteen ja siihen verkkoyhteyden. Riverian oppimisjär-jestelmät toimivat PC- ja Mac-tietokoneilla sekä suurimmalla osalla mobiililaitteista.
 2. Tarvitset toimivat Riverian verkon tunnukset.
 3. Löydät linkit järjestelmiin kirjautumiseen opiskelijan oppaasta: https://riverialainen.fi
 4. Seuraa viestintää Wilmassa! Tätä kautta opettajasi ja ryhmävalmentajasi on sinuun yhteydessä ja jakaa tietoa ja ohjeita etäopiskeluun.
 5. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan / ryhmävalmentajaan.

Vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa järjestelmissä voi olla hitautta ja muita toimintahäiriöitä. Kaikilta osapuolilta tarvitaan nyt ennen kaikkea vastuunkantoa mutta myös joustoa ja kärsivällisyyttä, jotta mahdollisimman häiriötön oppiminen jatkuu poikkeusjärjestelyistä huolimatta.

Etäopiskeluun päätelaite niitä tarvitseville

Mikäli olet perustutkinto-opiskelija tai opiskelet ammattiin valmentavassa koulutuksessa, eikä sinulla ole etäopiskeluun soveltuvaa päätelaitetta, voit saada kannettavan tietokoneen käyttöösi. Alla ohjeet, miten sinun tulee toimia kyseisessä tilanteessa.

Ota yhteyttä Riverian helpdeskiin 18.3.–19.3.2020 klo 7.45–16.00, helpdesk@riveria.fi, puh. 013-2442010. Sieltä saat tarkemmat ohjeet. Sinun tulee varautua hakemaan laite tietystä paikasta tiettyyn aikaan. Muista ottaa mukaan henkilötodistus tai muu vastaava dokumentti.

Muita linjauksia

Riverian opiskelijoilta on peruttu osallistuminen seuraaviin tapahtumiin:

Peruutetut tapahtumat / kevät 2020

 • 21.–23.4. / Valtakunnallinen opiskelijoiden kulttuurikilpailu SAKUstars Helsingissä
 • 23.4. / Riverian henkilöstön ja opiskelijoiden liikuntailtapäivä
 • 30.4. / Riverian opiskelijagaala
 • 11.–14.5. / Ammattitaitokilpailut Taitaja2020 Jyväskylässä (Skills Finland ry on ilmoittanut peruvansa koko tapahtuman)

Kevään valmistujaisjuhlat on peruttu kaikilta opiskelijoilta 30.6. saakka (16.3. alkaen). Tutkintotodistukset lähetetään opintotoimistosta postitse opiskelijan kotiosoitteeseen. Kaikki muut todistukset lähetetään opintotoimistosta opiskelijalle skannattuna sähköpostiin tai Wilman kautta tai tarvittaessa postitse.

Matkustuskiellot toistaiseksi

 1. Riverian henkilökunnalla ja opiskelijoilla on 12.3.2020 alkaen toistaiseksi oleva matkustuskielto ulkomaille koronavirustartuntojen estämiseksi.
 2. Riverian kansainväliset liikkuvuudet Suomeen ja Suomesta (opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä yhteistyökumppanit) on keskeytetty 12.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Ulkomailla olleille opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme on järjestelty paluumatkat.
 3. Riverian henkilökunta ei osallistu fyysisesti talon ulkopuolella järjestettäviin ja työtehtäviin liittyviin seminaareihin 12.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Kaikkea turhaa matkustamista vältetään.

Paluu ulkomailta

Opiskelijat ovat kaksi viikkoa poissa lähiopetuksesta ja ottavat yhteyttä ryhmävalmentajaan lisäohjeiden saamiseksi.

Työelämässä oppimisen osalta (oppisopimus ja koulutussopimus) noudatetaan työpaikan ohjeita. Muutoin noudata Siun soten päivitettyjä ohjeita.

Asiakastyöt ja vierailijat

Opiskelijatyönä ulkopuolisille asiakkaille tuotettavat palvelut keskeytetään 16.3. alkaen toistaiseksi.

Joensuun kaupunki ja oppilaitosten harjoittelijat hyvinvoinnin toimialalla

In english

Pусский

Lisätietoja:

Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi

Merja Laituri-Korhonen, hallintojohtaja
p. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen@riveria.fi