Koronavirustiedote opiskelijoille ja huoltajille

TIEDOTE 30.8.2020

Riverian viestintä välittää pyynnöstä Kuhmon kaupungin tiedotteen 28.8.2020:

Kuhmon koronatilanteesta johtuen toivomme, että kuhmolaislähtöiset opiskelijat opiskelisivat alkavan viikon etänä, jos he ovat käyneet Kuhmossa viikolla 35 (24.8.-30.8.2020).
Opiskelija, olethan tarvittaessa yhteydessä ryhmävalmentajaasi.

Lisätietoja www.kuhmo.fi/korona

Huom. Pyydämme myös muita Riverian opiskelijoitamme ja henkilöstöämme huomioimaan tämän annetun suosituksen.

 

Toisen asteen oppilaitoksissa ei ole tällä hetkellä maskisuosituksia, mutta maskeja saa käyttää aina käyttää niin halutessaan. Riveriassa noudatetaan THL:n määräyksiä ja suosituksia. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja mahdollisista muutoksista tiedotetaan opiskelijoita.

TIEDOTE 14.8.2020

Riverian koronainfo 14.8.2020

Koronatiedote 14.8.2020 opiskelijat

Perjantaina 14.8. klo 8.15-8.45 järjestetyn Teams-live koronainfon tallenteeseen pääset tästä.
(Tallenne näkyy Riverian henkilöstölle ja opiskelijoille Riverian verkossa)

 

TIEDOTE 8.8.2020

Riveriassa on varauduttu koronaepidemiaan erilaisin toimenpitein

Riveriassa on varauduttu koronaepidemiaan erilaisin toimenpitein keväästä lähtien ja toimenpiteitä jatketaan aktiivisesti. Koronatilanne maailmalla ja Suomessakin on muuttunut koronarajoitusten purkamisen myötä valitettavasti huonompaan suuntaan. Lue lisää…

 

TIEDOTE 5.8.2020

Riverian varautumissuunnitelma ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi lähitoiminnan alkaessa 5.8.2020

Riveria on laatinut varautumissuunnitelman ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi lähitoiminnan alkaessa syksyllä 2020.

Lisätietoja koronaan varautumisesta 27.7.2020 päivitetystä Riverian varautumissuunnitelmasta ja toimintaohjeesta

 

TIEDOTE 18.5.2020

Riverian varautumissuunnitelma ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi lähitoiminnan alkaessa syksyllä 2020

Riveria on laatinut varautumissuunnitelman ja toimintaohjeet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi lähitoiminnan alkaessa syksyllä 2020.

Katso päivitetty varautumissuunitelma ja toimintaohjeet

 

TIEDOTE 13.5.2020

Riveriassa linjauksia koronaan liittyen 14.5.–31.7.

Päätettiin, että Riveriassa 14.5. – 31.7. välisenä aikana:

 • Etäopetus- ja ohjaus, työelämässä oppiminen ja näytöt työpaikalla se­kä riverialaisten etätyö jatkuvat Riveriassa 31.7.2020 saakka.
 • Riverian tilat ovat suljettuina ja ovet pidetään lukittuna.
 • HOKS:n mukaisesti keväällä ja kesällä valmistuvien opiskelijoiden osalta järjestetään näyttöjä Riverian tiloissa johtoryhmässä 11.5. hyväksytyn poikkeustilasuunnitelman mukaan
  (näytön arvioijina toimivat opettaja ja työelämän edustaja)
 • Työtoimintaa, liikenneopetusta, työvoimakoulutusta ja muuta kil­pail­tua koulutusta voidaan järjestää Riveriassa johtoryhmässä 11.5.  hy­väk­sy­tyn poikkeustilasuunnitelman mukaan.
 • Riveriassa 18.3.–15.8. välisenä aikana valmistuvien opiskelijoiden valmistujaisjuhlat pidetään perjantaina 28.8.2020 (varaus)
  Tarkemmista järjestelyistä ilmoitetaan myöhemmin osallistujille henkilökohtaisesti ja riveria.fi nettisivustolla.

 

TIEDOTE 6.5.2020

Riveriassa jatketaan etäopetusta ja -ohjausta sekä etätyötä heinäkuun loppuun saakka, mutta joitain toimintoja avataan

Valtiovalta on antanut 4.5. poikkeusoloista uudet ohjeet, nyt toistaiseksi rajoitusten osittaiseen purkamiseen. Tämän perusteella ja suositusten mukaisesti Riveriassa on linjattu, että etäopetusta ja -ohjausta sekä etätyötä jatketaan heinäkuun loppuun saakka, jonka jälkeen siirrytään normaaliin opetustoimeen.

Poikkeuksena 14.5. alkaen Riveriassa järjestetään HOKS:n mukaan valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille tarvittavat näytöt, käynnistetään osittain työtoiminta ja liikenneopetus sekä työvoimakoulutus. Kaikista edellä mainituista poikkeuksista laaditaan ja hyväksytään erillinen toteutussuunnitelma, jolla varmistetaan ensisijaisesti ihmisten terveyden vaaliminen.

Asiasta tiedotetaan Riverian opiskelijoille ja henkilöstölle lisää ensi viikon alussa.

 

TIEDOTE 31.3.2020

Riverian etäopetuksen ja -ohjauksen toteuttamista jatketaan 13.5.2020 saakka

Suomen hallitus päätti ma 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia
13.5.2020 saakka. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella eli 13.5.2020 saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Riverian toiminnassa rajoitustoimien jatkaminen tarkoittaa sitä, että etäopetuksen ja -ohjauksen toteuttamista jatketaan 13.5.2020 saakka.
Oppilaitoksen tilat ovat suljettuina sekä arkisin että viikonloppuisin.

 

TIEDOTE 17.3.2020

Suomen valtioneuvoston linjaukset koronavirustilanteesta 16.3.

Suomen valtioneuvosto linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti.

Suomen valtioneuvosto on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Tiistai 17.3. on normaali työjärjestyksen mukainen opiskelupäivä Riveriassa.

Riverian toimintaan vaikuttavat linjaukset 18.3.–13.4.2020

Riverian tilat (mukaan lukien opiskelijaravintolat ja asuntolat) suljetaan ja lähiopetus Riveriassa keskeytetään ke 18.3.–ma 13.4.2020 väliseksi ajaksi Suomen valtioneuvoston 16.3.2020 linjausten mukaisesti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

 • opiskelijoille ei järjestetä opiskelijaruokailuja eikä makseta erillisiä ateriakorvauksia (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 100 §)
 • asuntolassa ei voi enää majoittua ke 18.3. alkaen

Poikkeusaikanakin varmistamme opetuksen ja ohjauksen opiskelijalle. Riveriassa on tarvittavat verkkoympäristöt etäopetuksen ja -ohjauksen järjestämiseksi.

Huomioitavaa etäopiskelussa ja -ohjauksessa

Opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja työjärjestyksen mukaan tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavaan koulutukseen.

Riveriassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot), ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA), kansanopistokoulutuksissa ja kesäyliopistokoulutuksissa sekä muissa ulkopuolisissa koulutuksissa opetus ja ohjaus järjestetään etäopetuksena ja -ohjauksena sekä itsenäisen opiskelun keinoin. Opiskelija saa opintoihinsa liittyvää lisäohjeistusta Wilman kautta ke 18.3.

Riveriassa työelämässä oppiminen (oppisopimus ja koulutussopimus) toteutetaan työpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Työelämässä oppimisen ohjaus tehdään pääsääntöisesti etänä ellei työnantajan kanssa ole toisin sovittu.

Riverian opetus- ja ohjaushenkilöstö on työjärjestyksen mukaisesti töissä ohjaamassa opiskelijoiden oppimista etänä. Etäopetus ja -ohjaus käynnistyy joustavasti opettajan ohjeistamalla tavalla viimeistään pe 20.3.2020 alkaen.

Etäopetuksessa ja -ohjauksessa hyödynnetään Riverian käytössä olevia verkko-oppimisympäristöjä ja -työkaluja: Moodle & Opi, Workseed ja MS Teams.

Opiskelu etenee työjärjestyksen mukaisesti. Tulet saamaan Wilman kautta tarkemmat ohjeet työjärjestykseen merkityiltä opettajilta mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.3.2020. Hoks-keskustelut ja muut ohjaus- ja tukikeskustelut käydään samoin etäyh-teyden välityksellä.

Alla on lyhyt info siitä, mitä etäopetukseen ja -ohjaukseen osallistuminen sinulta opiskelijana edellyttää:

 1. Tarvitset tietokoneen tai muun päätelaitteen ja siihen verkkoyhteyden. Riverian oppimisjär-jestelmät toimivat PC- ja Mac-tietokoneilla sekä suurimmalla osalla mobiililaitteista.
 2. Tarvitset toimivat Riverian verkon tunnukset.
 3. Löydät linkit järjestelmiin kirjautumiseen opiskelijan oppaasta: https://riverialainen.fi
 4. Seuraa viestintää Wilmassa! Tätä kautta opettajasi ja ryhmävalmentajasi on sinuun yhteydessä ja jakaa tietoa ja ohjeita etäopiskeluun.
 5. Ongelmatilanteissa ota yhteyttä ohjaavaan opettajaan / ryhmävalmentajaan.

Vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa järjestelmissä voi olla hitautta ja muita toimintahäiriöitä. Kaikilta osapuolilta tarvitaan nyt ennen kaikkea vastuunkantoa mutta myös joustoa ja kärsivällisyyttä, jotta mahdollisimman häiriötön oppiminen jatkuu poikkeusjärjestelyistä huolimatta.

Etäopiskeluun päätelaite niitä tarvitseville

Mikäli olet perustutkinto-opiskelija tai opiskelet ammattiin valmentavassa koulutuksessa, eikä sinulla ole etäopiskeluun soveltuvaa päätelaitetta, voit saada kannettavan tietokoneen käyttöösi. Alla ohjeet, miten sinun tulee toimia kyseisessä tilanteessa.

Ota yhteyttä Riverian helpdeskiin 18.3.–19.3.2020 klo 7.45–16.00, helpdesk@riveria.fi, puh. 013-2442010. Sieltä saat tarkemmat ohjeet. Sinun tulee varautua hakemaan laite tietystä paikasta tiettyyn aikaan. Muista ottaa mukaan henkilötodistus tai muu vastaava dokumentti.

Muita linjauksia

Riverian opiskelijoilta on peruttu osallistuminen seuraaviin tapahtumiin:

Peruutetut tapahtumat / kevät 2020

 • 21.–23.4. / Valtakunnallinen opiskelijoiden kulttuurikilpailu SAKUstars Helsingissä
 • 23.4. / Riverian henkilöstön ja opiskelijoiden liikuntailtapäivä
 • 30.4. / Riverian opiskelijagaala
 • 11.–14.5. / Ammattitaitokilpailut Taitaja2020 Jyväskylässä (Skills Finland ry on ilmoittanut peruvansa koko tapahtuman)

Kevään valmistujaisjuhlat on peruttu kaikilta opiskelijoilta 30.6. saakka (16.3. alkaen). Tutkintotodistukset lähetetään opintotoimistosta postitse opiskelijan kotiosoitteeseen. Kaikki muut todistukset lähetetään opintotoimistosta opiskelijalle skannattuna sähköpostiin tai Wilman kautta tai tarvittaessa postitse.

Matkustuskiellot toistaiseksi

 1. Riverian henkilökunnalla ja opiskelijoilla on 12.3.2020 alkaen toistaiseksi oleva matkustuskielto ulkomaille koronavirustartuntojen estämiseksi.
 2. Riverian kansainväliset liikkuvuudet Suomeen ja Suomesta (opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä yhteistyökumppanit) on keskeytetty 12.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Ulkomailla olleille opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme on järjestelty paluumatkat.
 3. Riverian henkilökunta ei osallistu fyysisesti talon ulkopuolella järjestettäviin ja työtehtäviin liittyviin seminaareihin 12.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Kaikkea turhaa matkustamista vältetään.

Paluu ulkomailta

Opiskelijat ovat kaksi viikkoa poissa lähiopetuksesta ja ottavat yhteyttä ryhmävalmentajaan lisäohjeiden saamiseksi.

Työelämässä oppimisen osalta (oppisopimus ja koulutussopimus) noudatetaan työpaikan ohjeita. Muutoin noudata Siun soten päivitettyjä ohjeita.

Asiakastyöt ja vierailijat

Opiskelijatyönä ulkopuolisille asiakkaille tuotettavat palvelut keskeytetään 16.3. alkaen toistaiseksi.

Joensuun kaupunki ja oppilaitosten harjoittelijat hyvinvoinnin toimialalla

In english

Pусский

Lisätietoja:

Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi

Merja Laituri-Korhonen, hallintojohtaja
p. 050 575 4025, merja.laituri-korhonen@riveria.fi