Liikkuminen helpommaksi Kontiolahdella ja Kontiolahdelta – osallistu kyselyyn

Vaikuta suunnittelutyöhön

Kontiolahden kunta on käynnistänyt pyöräilyn ja jalankulun kehittämissuunnitelman laatimistyön. Sen tavoitteena on lisätä pyörällä ja jalan kuljettavien matkojen määrää sekä parantaa niille soveltuvien väylien turvallisuutta, sujuvuutta ja viihtyisyyttä. Suunnitelma ohjaa myös kunnan maankäytön ja liikenteen kehittämistä. Suunnitelman laatimista varten on tärkeää selvittää Kontiolahdella asuvien, työssäkävijöiden, vapaa-ajan asukkaiden ja opiskelevien mahdollisuuksia liikkua jalan ja pyörällä.  Ryhmät osallistetaan suunnitteluun avoimen kyselyn kautta.

Kysely on räätälöity jokaiselle vastaajaryhmälle soveltuvaksi. (Riveriassa kyselystä tiedotetaan sekä henkilöstöä että opiskelijoita)

Vastaajat voivat halutessaan myös osoittaa kartalla pyöräilyn ja kävelyn kannalta hankalia paikkoja tai onnistuneita ratkaisuja sekä esittää kehittämisehdotuksia, jotka parantaisivat pyöräily- ja kävelyolosuhteita.

Esille nostettavat asiat voivat liittyä esimerkiksi jalankulku- ja pyöräliikenneväylien laatuun, kunnossapitoon, turvallisuuteen tai reittien opastukseen.

Kysely on avoinna 24.5.2020 saakka ja siihen pääsee vastaamaan osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/en/8635/

Vastaaminen on helppoa ja onnistuu myös älypuhelimella. Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan viisi pyöräilykypärää.

Jokainen mielipide, kokemus ja kehittämisehdotus on tärkeä ja auttaa  suunnittelutyössä.