Miten Riveria opettaa? Kansallinen laadunhallintajärjestelmän arviointi keväällä 2021

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arvioi ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä vuosina 2021–2022. Arviointi kohdistuu kaikkiin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin, myös Riveriaan. Opiskelijakunta PYRO:n  hallitus on mukana valmistelemassa itsearvioinnin toteutusta. Opiskelijoiden toivomme osallistuvan arviointiin vastaamalla maaliskuussa toteutettavaan kyselyyn.

Arviointiin kuuluva itsearviointi toteutetaan helmi–huhtikuussa 2021 ja sen tulokset toimitetaan Karville 30.4.2021 mennessä.

Arvioinnin kohteena ovat: 1) johtaminen, 2) tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset, 3) tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen, 4) toiminnan tulokset sekä laadunhallinnan kokonaisuus.

Riveriassa arvioinnin toteuttamista valmistelee Riverian laaturyhmäJatta Herranen, Tuomo Hurskainen, Harri Ignatius, Pihka Laubert ja Anna-Kaisa Räsänen.  Arviointia käsitellään johtoryhmässä 15.2. ja sen jälkeen julkaistaan tarkemmat ohjeet arvioinnin toteuttamisesta.

Lisätietoja: Jatta Herranen, pedagoginen johtaja