Ohjaus-, opiskeluhuolto- ja opiskelijahallintopalvelut koronaepidemian aikana

Opinto-ohjaus, erityisopetus ja kuraattoripalvelut

Riverian opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja kuraattorit toteuttavat myös poikkeustilan aikana aktiivista, kattavaa ja systemaattista oman vastuualueen opiskelijoiden ohjausta. Olemme sopineet em. henkilöstöryhmien kanssa, että jokainen heistä on henkilökohtaisesti yhteydessä oman vastuualueensa opiskelijoihin siitä, että miten ao. palvelut toteutetaan ja miten ne ovat opiskelijoiden saatavissa poikkeustilan aikana.

Yhteydenotto ja ohjaustilanteissa on käytössä pääsääntöisesti Wilma, puhelin, tekstiviestit, WhatsApp ja Teams. Ohjausta toteutetaan pääsääntöisesti normaalina virka-aikana.

Nyt kun kasvokkain tapahtuvaa yhteydenpitoa on rajoitettu, opiskeluhuollon keskustelut ja tapaamiset järjestetään etäyhteyksien avulla.  Aiemmin sovittuja tapaamisia ei tarvitse välttämättä perua. Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät tapaamiset voidaan järjestää opiskelijan, huoltajan ja Riverian työntekijöiden välillä salatun etäyhteyden avulla. Keskustelu tapahtuu Teams-kokouksessa, johon saat liittymislinkin Riverian opiskeluhuollon henkilöstöltä.  Ne kokoukset, jotka on suunniteltu pidettävän yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa, joudutaan valitettavasti perumaan.

Psykologit

Siun soten koulupsykologit jatkavat opiskelijoiden asiakasvastaanottoa, mutta yhteys toteutetaan pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköisesti. Poikkeusolojen aikana psykologi sopii opiskelijan ja huoltajan kanssa keskenjääneiden oppimistutkimusten toteutustavasta.

Opiskeluterveydenhuolto 

Opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastukset tauotetaan ainakin 13.4. 2020 saakka. Opiskelijoiden kutsuntatarkastuksia jatketaan, mikäli tämä on mahdollista. Aikatauluihin saattaa tulla muutoksia. Poikkeusjärjestelyjen aikana terveydenhoitajat eivät vastaa Wilma-viesteihin. Myös opiskeluterveydenhuollon verkkoajanvarauksia supistetaan. Osa terveydenhoitajista palvelee opiskelijoita puhelinpalvelutyötä tehden.

Koulu- ja opiskeluhyvinvointiin liittyvissä kiireellisissä asioissa koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon saa yhteyden 18.3.–13.4.2020 välisenä aikana keskitetyn puhelinpalvelumme kautta arkisin ma-pe klo 7:30–15:00 p. 013 330 2841.

Opintotoimistopalvelut

Opintotoimisto palvelee maanantaista torstaihin klo 9–14. Yhteyden opintotoimistoon saa joko Wilman kautta, sähköpostitse opintotoimisto@riveria.fi tai puhelimitse 013 244 2220.

Toimitamme todistus yms. pyynnöt opiskelijoiden sähköposti- tai kotiosoitteeseen. Jos asia koskee koulumatkatuen ostotodistusta, ota yhteyttä puhelimitse sopiaksesi toimintatavasta.

Opintojen eteneminen

Kelan etuudet poikkeusaikana

Kun opiskelija siirtyy etäopetukseen, opintotuen maksaminen jatkuu normaalisti. Muutoksesta ei ilmoiteta Kelaan. Vaikka opiskelu keskeytyisi koronaviruksen vuoksi tilapäisesti, siitäkään ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Opintotuen maksaminen voi jatkua normaalisti.

Myöskään koulumatkatuesta ei poikkeusaikana tehdä ilmoituksia, vaikka koulussakäynti keskeytyisi tai muuttuisi etäopetukseksi.

Lisätietoja ja ajankohtaiset poikkeustilanteeseen liittyvä tiedotus sivulla https://www.kela.fi/korona.

Todistukset opintojen päättyessä

Emme järjestä valmistumisjuhlia koronavirusepidemian aikana. Kaikki todistukset postitetaan opiskelijan kotiosoitteeseen.

Opiskelijoiden eroaminen oppilaitoksesta

Opiskelija voi ilmoittaa eroamisestaan sähköpostilla, joka tulee opiskelijan omasta sähköpostiosoitteesta tai toimittamalla skannatun tai valokuvatun erolomakkeen sähköpostitse. Allekirjoitettua lomaketta ei poikkeustilanteessa tarvita.

Jos kyseessä on alaikäinen opiskelija, opiskeluhuolto on yhteydessä huoltajiin ennen opintojen päättymistä.

Opiskeluoikeuden väliaikainen keskeytys

Opiskelija voi ilmoittaa väliaikaisesta opiskeluoikeuden keskeytyksestä sähköpostilla, joka tulee opiskelijan omasta sähköpostiosoitteesta tai toimittamalla skannatun tai valokuvatun keskeytyslomakkeen sähköpostitse. Allekirjoitettua lomaketta ei poikkeustilanteessa tarvita.

Viestin sisältö: Opiskelijan nimi, keskeytysaika, keskeytyksen syy ja hyväksyntä sähköiseen asian käsittelyyn ja päätöksen tiedoksiantoon sähköpostilla.

Lisätietoja

Toimitamme lisätietoja koronaepidemian opetuksen järjestelyihin aiheuttamista muutoksista wilma-viesteillä ja Opiskelijan oppaassa

Opiskelijapalvelupäällikkö Harri Pölönen, p. 050 563 2185

Opiskeluhuollon asiantuntija Anu Häikiö, p. 050 310 1820

Opiskelijahallinnon asiantuntija Sirpa Utriainen, p. 050 502 0385