Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeutesi alkaa, kun sinut otetaan opiskelijaksi.​ Opiskeluoikeutesi päättyy, kun olet suorittanut sen koulutuksen, tutkinnon tai tutkinnon osat, johon sinut on otettu. Opiskeluoikeutesi päättyy myös jos opiskeluoikeutesi peruutetaan, sinut katsotaan eronneeksi tai oppisopimus puretaan.

Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeutesi alkaa ja päättyy Työ- ja elinkeinotoimiston päättäminä ajankohtina.

Opiskeluoikeuden väliaikainen keskeyttäminen

Voit väliaikaisesti keskeyttää opiskelusi suorittaaksesi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.

Keskustele ennen opintojesi väliaikaista keskeyttämistä ryhmävalmentaja, opinto-ohjaajan tai kuraattorin kanssa. Opiskeluoikeuden väliaikaisesta keskeyttämisestä on aina ilmoitettava myös kirjallisesti.

Keskeytyksen päättyessä ota sovitussa määräajassa yhteyttä ryhmävalmentajaan tai opinto-ohjaajaan sopiaksesi opintojen jatkamiseksi.

Opiskelijan katsominen eronneeksi

Sinun odotetaan osallistuvan HOKS:n mukaiseen opetukseen ja näyttöihin. Jos et esitä poissaoloille perusteltua syytä, voidaan sinut katsoa eronneeksi. VALMAn opiskelija voidaan katsoa eronneeksi myös jos opiskeluaika 1 vuosi täyttyy.

Voit myös itse erota oppilaitoksesta, jolloin oppilaitos katsoo sinut eronneeksi kirjallisen ilmoituksesi perusteella.

Työvoimakoulutuksessa opiskeluoikeuden päättymisestä päättää Te-toimisto

Jos olet poissa ilmoittamatta ja ilman perusteltua syytä viisi peräkkäistä koulutuspäivää, TE-toimisto tekee oppilaitoksen ilmoituksen perusteella opiskeluoikeuden päättymispäätöksen.

Oppisopimuskoulutuksessa oppisopimus lakkaa kun suoritat tutkinnon, oppisopimus päättyy tai kun se puretaan

Jos työpaikalla ei noudateta voimassa olevaa lainsäädäntöä tai oppisopimuksen ehtoja, voi oppilaitos purkaa sopimuksen kuultuaan sinua ja työnantajaa.  Sopimuksen päättymisessä ja purkamisessa noudatetaan myös opiskeluoikeuden peruuttamis- ja palauttamissäädöksiä.

Lue lisää Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen.

Todistus opintojen keskeytymisestä tai eronneeksi katsomisesta

Opintojen päättyessä eronneeksi katsomiseen tai niiden keskeytyessä väliaikaisesti voit tarvita Kelassa tai TE-toimistossa asiointia varten todistuksen opiskelusi keskeytymisestä. Todistuksen saat opintotoimistosta.

Jos opintosi päättyvät kokonaan, opintotoimisto postittaa sinulle todistuksen suorittamistasi tutkinnon osista.

Opintotoimisto ilmoittaa opiskelijan eronneeksi katsomisesta ja väliaikaisesta keskeyttämisestä aina KELAlle ja tarvittaessa muille opintojen rahoittajille  kuten Te-toimistoon tai vakuutusyhtiöön. Lisätietoja opintotukietuuksista opintojen keskeytyessä saa Te-palveluilta ja Kelalta osoitteesta www.kela.fi.

Etsivä nuorisotyö

Ilmoitamme Nuorisolain velvoittamina alle 25-vuotiaan opiskelijoiden tiedot kotikunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle opiskelijan eronneeksi katsomisen ja pitkän väliaikaisen keskeytyksen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään yksilöllisiä ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja.

Quangpraha / Pixabay

Kaipaako sivu päivittämistä?