Oppilaitoksen omaisuuden käsittely

Opiskelija, joka vahingoittaa oppilaitoksen omaisuutta, on henkilökohtaisesti vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Opiskelijan on ilmoitettava rikkoutuneista koneista ja laitteista opettajalle.

Ulkopuolisten henkilöiden asiaton oleskelu oppilaitoksen tiloissa on kielletty.

Vieraiden aiheuttamista vahingoista vastaa heidät oppilaitoksen tiloihin päästänyt henkilö.

Henkilökunta on velvollinen poistamaan kaikki asiattomat henkilöt koulun tiloista.


Kaipaako sivu päivittämistä?