Turvallisuusohjeet

Opiskelijaryhmille järjestetään turvallisuusvalmennus lukuvuoden alussa. Turvallisuusvalmennuksesta vastaa ryhmänvalmentaja oman opiskelijaryhmänsä osalta.

Valmennuksessa käydään läpi hätäohjeet eri tilanteisiin sekä yhteisiä pelisääntöjä henkisen turvallisuuden (kiusaaminen, uhkaukset), fyysisen turvallisuuden (tulipalo, väkivalta, onnettomuudet) ja työturvallisuuden alueilta. Samalla varmistetaan, että jokainen opiskelija osaa tehdä hätäilmoituksen ja tietää oppilaitoksen turvallisuushenkilöstön.

Turvallisuusvalmennuksen lopuksi ryhmänvalmentajan johdolla suoritetaan turvallisuuskävely vähintään siinä kiinteistössä, jossa ryhmä pääasiallisesti opiskelee. Turvallisuuskävelyn aikana käydään läpi poistumisreitit, kokoontumispaikat, ensiapuvälineet, alkusammutuskalusto, vaarallisten aineiden säilytystilat ja työsalien turvallisuusohjeet.

Turvallisuushavainto

Tee turvallisuushavainto läheltäpiti-tilanteesta tai havaitessasi kehityskohteen Riverian turvallisuudessa.

Linkki turvallisuushavaintolomakkeeseen

Toiminta onnettomuus ja -kriisitilanteissa

Onnettomuustilanteissa noudatetaan oppilaitoksen pelastussuunnitelmaa. Lisätietoja pelastussuunnitelmasta saa heti opintojen alkaessa. Tee tarvittaessa hätäilmoitus huomatessasi tulipalon, sairaskohtauksen tai tapaturman!


Hätäilmoitus

Suositus: Käytä 112-sovellusta älypuhelimellasi

 1. SOITA hätäpuhelu turvallisesta paikasta
 2. KERRO tarkka osoite ja kunta
 3. VASTAA kysymyksiin
 4. TOIMI annettujen ohjeiden mukaan
 5. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
 6. JÄRJESTÄ OPASTUS hälytysajoneuvoille
 7. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu

Sairauskohtaus tai tapaturma

 1. SELVITÄ mitä on tapahtunut?
 2. Sairaskohtaus vai tapaturma?
 3. Onko potilas hereillä?
 4. Puhuttele, ravista varovasti.
 5. HENGITTÄÄKÖ, toimiiko sydän?
 6. Avaa kiristävät vaatteet.
 7. Käännä päätä taaksepäin, että hengitystiet avautuvat.
 8. Tunnustele syke kaulavaltimolta.
 9. HÄLYTÄ APUA numerosta 112
 10. ELVYTÄ: Jos ihminen ei hengitä eikä sykettä tunnu niin aloita painelu (30 kertaa) ja puhalla 2 kertaa, tarkista syke. Jatka, kunnes elintoiminnot käynnistyvät tai ammattiauttajat saapuvat tai voimasi ehtyvät.
 11. JÄRJESTÄ OPASTUS hälytysajoneuvoille
 12. KERRO Ammattiauttajille mitä on tapahtunut ja mitä on tehty.

Toiminta tulipalotilanteessa

 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat
 2. SULJE ovet rajoittaaksesi savun ja palon leviämistä
 3. SAMMUTA, jos voit itseäsi vaarantamatta
 4. HÄLYTÄ palokunta soittamalla turvallisesta paikasta 112. Soita vaikka olisit sammuttanut palon
 5. VAROITA niitä, jotka eivät ole välittömässä vaarassa
 6. OPASTA tai järjestä opastus ja esteetön pääsy hälytysajoneuvoille kohteeseen
 7. VARMISTA, että kaikki ovat päässeet kokoontumispaikalle

Toiminta onnettomuus-, kriisi- ja kiusaamistilanteissa

Riveriassa toimitaan Riverian yhteisessä opiskelijan hyvinvointisuunnitelmassa määriteltyjen toimintaohjeiden mukaisesti.

sasint / Pixabay

Kaipaako sivu päivittämistä?