Erityinen tuki

Opiskeluvalmiuksien kartoitus

Opintojen alussa opiskelijoille tehdään opiskeluvalmiuksia mittaavia testejä (lukeminen ja kirjoittaminen, matematiikka). Tässä yhteydessä sinun on hyvä miettiä, mikä opiskelussa on sinulle helppoa ja mihin mahdollisesti tarvitset apua. Näistä oppimiseen liittyvistä ajatuksista ja kysymyksistä kannattaa keskustella omavalmentajan tai erityisopettajan kanssa.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Yhteisiin tutkinnon osiin on mahdollista järjestää opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Nämä opinnot helpottavat tulevia tutkintokoulutuksesi opintoja antamalla sinulle perustietoja ja –taitoja mm. äidinkielessä, S2-opinnossa, vieraissa kielissä, matematiikassa ja TVT-taidoissa. Nämä opinnot ovat sinulle vapaaehtoisia eivätkä kerrytä osaamispisteitä.  Opinnot toteutetaan ryhmämuotoisesti ja ne suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti osana HOKSia.

Erityinen tuki

Opintojen aikana sinulla on oikeus saada erityistä tukea opintoihisi. Erityistä tukea voit saada esimerkiksi oppimisvaikeuksien, sairauden tai jonkin muun henkilökohtaisen syyn vuoksi. Tuki suunnitellaan sinulle yksilöllisesti ja kirjataan HOKSiin. Tukea annetaan säännöllisesti yleensä koko opintojen ajan. Sinä voit opiskella samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta tarvittaessa tuki toteutetaan esimerkiksi pienryhmissä tai yksilöohjauksena. Tuesta vastaavat erityisopettajat yhdessä ammatillisten opettajien ja aineenopettajien kanssa.

 

> Erityisopettajien yhteystiedot

 

Muutokset mahdollisia.