Erityinen tuki

Opiskeluvalmiuksien kartoitus

Opintojen alussa opiskelijoille tehdään opiskeluvalmiuksia mittaavia testejä (lukeminen ja kirjoittaminen, matematiikka). Tässä yhteydessä sinun on hyvä miettiä, mikä opiskelussa on sinulle helppoa ja mihin mahdollisesti tarvitset apua. Näistä oppimiseen liittyvistä ajatuksista ja kysymyksistä kannattaa keskustella omavalmentajan tai erityisopettajan kanssa.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot ovat opintoja, joiden tarkoituksena on helpottaa onnistumisen edellytyksiä tutkintokoulutuksen opinnoissa. Opinnot ovat  mahdollisia ainoastaan perustutkinto-opiskelijoille. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot eivät kerrytä perustutkinnon osaamispisteitä.

Opintojen avulla voidaan tukea esimerkiksi suomen kielitaidon kehittymistä tai yleisiä opiskelutaitoja. Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan  yksilöllisin tavoittein ja ne ovat osa HOKSia. Oppimisympäristöinä voivat toimia koulun tilat  ja mahdollisuuksien mukaan myös maakunnan erilaiset pajaympäristöt.

Erityinen tuki

Opintojen aikana sinulla on oikeus saada erityistä tukea opintoihisi. Erityistä tukea voit saada esimerkiksi oppimisvaikeuksien, sairauden tai jonkin muun henkilökohtaisen syyn vuoksi. Tuki suunnitellaan sinulle yksilöllisesti ja kirjataan HOKSiin. Tukea annetaan säännöllisesti yleensä koko opintojen ajan. Sinä voit opiskella samassa ryhmässä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta tarvittaessa tuki toteutetaan esimerkiksi pienryhmissä tai yksilöohjauksena. Tuesta vastaavat erityisopettajat yhdessä ammatillisten opettajien ja aineenopettajien kanssa.

 

> Erityisopettajien yhteystiedot

 

Muutokset mahdollisia.