Omavalmentaja

Opettajista tutuimmaksi tulee oma omavalmentaja. Hän:

  • perehdyttää opiskelijat opintoihin ja oppilaitoksen toimintaan
  • tutustuttaa opiskelijat omaan opiskeluryhmäänsä ja oppilaitoksen henkilökuntaan
  • laatii yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan henkilökohtaisen soaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKS:in
  • ohjaa, seuraa ja tukee opintojen edistymistä
  • tiedottaa opiskeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista
  • pitää yhteyttä huoltajiin
  • tukee työelämään valmistumisessa tai jatko-opintoihin suuntautumisessa
  • ohjaa tarvittaessa opiskelijan opiskeluhuoltopalveluihin ja tekee yhteistyötä opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.
Kolmella miehellä on keskenään hauskaa.
Niin riverialainen vastaa, kun hänelle huiskutetaan. Kuva: Emmi Ylöstalo

 


Kaipaako sivu päivittämistä?