Yhteistyö huoltajien kanssa

Omavalmentaja on säännöllisesti yhteydessä alle 18-vuotiaiden huoltajiin ja kertoo heille opintojesi etenemisestä sekä opiskelun sujuvuudesta.

Huoltajat kutsutaan vanhempainiltoihin, infotilaisuuksiin sekä huoltajafoorumiin. Näissä tilaisuuksissa on mahdollista tutustua koulutukseesi, henkilökuntaan sekä kuulla esimerkiksi opiskeluhuoltoon liittyvistä käytänteistä. Tapahtumissa keskustellaan myös työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, työturvallisuudesta ja työsuojelusta.

Jos olet alaikäinen, kerrothan vanhemmillesi, että myös he voivat ottaa yhteyttä kouluun. Otamme mielellämme heidät mukaan tukemaan  yhdessä opintojesi etenemistä.

Omavalmentaja pitää yhteyttä alaikäisten opiskelijoiden huoltajiin mm. seuraavasti:

  • tutustumisyhteydenotto koteihin 1. jakson alussa
  • yhteydenotot kotiin, kun huoli herää: poissaolot, myöhästymiset, muut ongelma-tilanteet ym.
  • vanhemmat ovat tervetulleita kotiväen iltoihin ja huoltajafoorumiin
  • varmistaminen, että huoltajaa kuullaan alaikäisen osalta opiskeluun liittyvissä päätöksentekoa vaativissa asioissa (esim. erityisen tuen laadinta ja päivitys)
  • alaikäisen huoltajan kuuleminen toimintaohjerikkomusten käsittelyssä
  • HOKS, opintosuoritukset ja poissaolotiedot löytyvät Wilmasta ja alaikäisen huoltaja voi seurata niitä
  • vanhemmat voivat seurata Wilma-liittymän kautta opintojen edistymistä sekä ajankohtaisia asioita

Kaipaako sivu päivittämistä?