Kuraattori- ja psykologipalvelut

Palvelujen saatavuus

Kuraattori- ja psykologipalvelut kuuluvat perustutkinto-opiskelijoille ja TUVA-opiskelijoille. Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen keskusteluun kuraattorin ja psykologin kanssa, jos tunnet siihen tarvetta. Kuraattorin ja psykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Yhdessä voitte etsiä sinulle sopivia ratkaisuja ja tarvittaessa saat apua siihen, että pääset myös koulun ulkopuolisten palvelujen piiriin.

Voit ottaa yhteyttä  kuraattoriin tai psykologiin  itse, mutta saat apua ajanvaraukseen myös omavalmentajaltasi. Yhteydenottaja voi olla myös joku perheenjäsenistäsi tai läheisistäsi.  Henkilökohtainen keskusteluaika järjestetään  sinulle viimeistään seitsemäntenä työpäivänä, kun olet sitä pyytänyt.

Kiireellisessä tapauksessa pääset keskustelemaan asioistasi jo samana tai seuraavana työpäivänä.

> Kuraattorien ja psykologien yhteystiedot

Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä mm. seuraavissa asioissa

  • Jaksamisen haasteet, stressi ja kuormitus opinnoissa tai muilla elämän osa-alueilla
  • Jännittäminen
  • Motivaatio-ongelmat
  • Mielialaan liittyvät haasteet
  • Päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvät asiat
  • Elämäntilanteeseen liittyvät kriisi- ja muutostilanteet
  • Ihmissuhteisiin liittyvät asiat, yksinäisyys
  • Toimeentuloon, asumiseen ja erilaisiin arjen asioihin liittyvät kysymykset

Kuraattoritapaamiset ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Kuraattori voi antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa sinulle yksilötapaamisissa, puhelimitse ja Wilma-viestien kautta. Kuraattori voi sovittaessa luvallasi osallistua asioitasi koskeviin palavereihin. Kuraattori ohjaa sinua tarvittaessa muiden palveluiden pariin (oppilaitoksen muut opiskeluhuollon palvelut, sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuksen toimijat) ja voi toimia linkkinä oppilaitoksen ja eri yhteistyötahojen välillä.

Kuraattori voi osallistua tarvittaessa yksilöllisen opintopolkusi sekä erilaisten tukitoimien suunnitteluun yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa.

Yksilöllisen opiskeluhuollon lisäksi kuraattori osallistuu myös oppilaitoksessa tehtävään yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön, jonka tavoitteena on terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö sekä hyvinvoiva opiskeluyhteisö. Yhteisöllinen opiskeluhuolto kohdistuu koko opiskeluyhteisöön, mutta työtä voidaan myös kohdentaa tietyille luokka-asteille tai ryhmille, esimerkiksi opintojen aloittamis- tai päätösvaiheeseen, Myös yksittäisessä ryhmässä voi ilmetä tarvetta yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Esimerkkejä kuraattorin tekemästä yhteisöllisestä opiskeluhuoltotyöstä ovat mm. opiskelun tuen ryhmät, teemapäivät, huoltajaillat, opiskelijaryhmille kohdennetut teematunnit sekä tietoiskut.

Opiskeluhuollon psykologi

Opiskeluhuollon psykologi tukee opiskelua, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja arvioi opiskelijan hoidon tai tuen tarvetta sekä ohjaa tarvittaessa muihin opiskeluhuollon palveluihin tai koulun ulkopuolisiin yhteistyöverkostoihin.

Tuen suunnittelu toteutuu aina yhteistyössä kanssasi. Psykologin selvittelyä vaativia haasteita voivat olla mm. keskittymisvaikeudet ja muut oppimiseen liittyvät hankaluudet, masennus- ja ahdistusoireet, stressi, jaksamattomuus, elämäntilanteeseen liittyvät kriisit.

Ohjaudut psykologille kuraattorin, terveydenhoitajan sekä opettajien ja muun oppilaitoksen henkilökunnan ohjaamana. Myös sinä, huoltajasi/läheisesi tai muu yhteistyötaho voi ottaa  yhteyttä  psykologiin suoraan. Yhteyden saat soittamalla, tekstiviestillä, Wilma-viestillä tai sähköpostilla.

Keskustelut ovat aina luottamuksellisia.