Oman osaamisen markkinointi työnhaussa

Työnhaku on oman osaamisesi markkinointia

Työnhaussa tärkeintä on hakea työtä aktiivisesti eri kanavia käyttäen ja tuoda esille omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi. Työnhaku on oman osaamisesi ja persoonasi markkinointia. Osaaminen on hyvä osata tuoda esille kirjallisesti ansioluettelossa ja työhakemuksessa. Lisäksi oman osaamisesi ja vahvuuksiesi kuvaaminen esimerkiksi haastattelutilanteessa on tärkeää. Muista kuvata osaamistasi ja työelämätaitojasi laajasti, mutta rehellisesti.

CV eli ansioluettelo, työhakemus ja avoin hakemus

Netistä löytyy paljon valmiita malleja CV:n, työhakemuksen ja avoimen hakemuksen tekemiseen. Avointa hakemusta käytetään silloin, kun työpaikkailmoitusta avoimesta työpaikasta ei ole, vaan kiinnostavaa työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Hakemus toimii markkinointikirjeenä, jossa omaa osaamista tarjotaan työnantajan käyttöön silloin, kun työnantaja sitä tarvitsee.

Hyviä malleja työnhakuasiakirjoihin:

Täältä löydät työnhakuun liittyvää tietoa, ohjeistusta, ohjeita hakemuksen tekemiseen ja CV mallin: Työelämään

Työhaastatteluun valmistautuminen

Työhaastatteluun ja työnhakuun kannattaa valmistautua. Ota selvää yrityksestä, sen toimialasta ja työtehtävistä. Työhaastattelu on tilaisuutesi vakuuttaa työnantaja siitä, että olet paras henkilö tehtävään.

Vinkit työhaastatteluun valmistautumiseen

Usein työhaastatteluissa kysytyt kysymykset toistuvat haastattelusta toiseen, joten haastatteluun valmistautuminen on mahdollista! Kannattaa ennakkoon harjoitella vastaamaan usein toistuviin kysymyksiin. Seuraavissa linkeissä on yleisimpiä haastattelukysymyksiä. 30 hyödyllistä haastattelukysymystä

Taidot ja vahvuudet

Työelämässä tarvitset erilaisia taitoja ja vahvuuksia, jotka auttavat sinua suorittumaan työssäsi hyvin. Omia taitoja ja vahvuuksia kannattaa kuvailla erimerkkien kautta työtä haettaessa.

Työssä onnistuminen vaatii ammattiin kuuluvan erityisosaamisen hallintaa ja ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Ammattitaito on kuitenkin vain yksi työelämässä tarvittava taito, jota tarvitset.

Taidoilla ja vahvuuksilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia työelämässä tarvittavia taitoja ja henkilökohtaisia vahvuuksiasi, joita tarvitset ja voit hyödyntää pärjätäksesi ja menestyäksesi työelämässä.

Esimerkkejä työnantajien arvostamista työelämässä tarvittavista taidoista ja vahvuuksista:

  • Myönteinen asenne työtä kohtaan
  • Aikataulun noudattaminen
  • Työelämän sääntöjen noudattaminen
  • Vuorovaikutustaito
  • Kyky ja halu kehittää omaa osaamista
  • Myönteinen suhtautuminen muutoksiin
  • Yhteistyökyky, tiimityötaito
  • Oma-aloitteisuus
  • Joustavuus