Oman osaamisen markkinointi työnhaussa

TYÖNHAKU

Työnhaku on oman osaamisen markkinointia

Työnhaussa tärkeintä on hakea työtä aktiivisesti eri kanavia käyttäen ja tuoda esille omaa osaamista ja vahvuuksia. Työnhaku on oman osaamisen ja persoonan markkinointia. Osaaminen on hyvä osata tuoda esille kirjallisesti ansioluettelossa ja työhakemuksessa. Lisäksi oman osaamisen kuvaaminen esimerkiksi haastattelutilanteessa on tärkeää. Muista kuvata osaamistasi ja työelämätaitojasi laajasti.

CV eli ansioluettelo, työhakemus ja avoin hakemus

Netistä löytyy paljon valmiita malleja CV:n, työhakemuksen ja avoimen hakemuksen tekemiseen. Avointa hakemusta käytetään silloin, kun työpaikkailmoitusta avoimesta työpaikasta ei ole, vaan kiinnostavaa työnantajaa lähestytään oma-aloitteisesti. Hakemus toimii markkinointikirjeenä, jossa omaa osaamista tarjotaan työnantajan käyttöön silloin, kun työnantaja sitä tarvitsee.

Hyviä malleja työnhakuasiakirjoihin:

Täältä löydät työnhakuun liittyvää tietoa, ohjeistusta, ohjeita hakemuksen tekemiseen ja CV mallin: Työelämään

Työhaastatteluun valmistautuminen

Työhaastatteluun ja työnhakuun kannattaa valmistautua. Ota selvää yrityksestä, sen toimialasta ja työtehtävistä. Työhaastattelu on tilaisuutesi vakuuttaa työnantaja siitä, että olet paras henkilö tehtävään.

Vinkit työhaastatteluun valmistautumiseen

Usein työhaastatteluissa kysytyt kysymykset toistuvat haastattelusta toiseen, joten haastatteluun valmistautuminen on mahdollista! Kannattaa ennakkoon harjoitella vastaamaan usein toistuviin kysymyksiin. Seuraavissa linkeissä on yleisimpiä haastattelukysymyksiä. 30 hyödyllistä haastattelukysymystä

 

Työelämätaidot

Työelämässä tarvitset erilaisia taitoja, jotka auttavat sinua suorittumaan työssäsi hyvin. Taitoja kutsutaan työelämätaidoiksi. Omia työelämätaitoja kannattaa kuvailla erimerkkien kautta työtä haettaessa.

Työssä onnistuminen vaatii ammattiin kuuluvan erityisosaamisen hallintaa ja ammattitaidon jatkuvaa kehittämistä. Ammattitaito on kuitenkin vain yksi työelämätaito, jota tarvitset.

Työelämätaidoilla tarkoitetaan kaikkia sellaisia taitoja, joita tarvitset työelämässä pärjäämisessä ja menestymisessä.

Esimerkkejä työnantajien arvostamista työelämätaidosta:

  • Vuorovaikutustaito
  • Itsetuntemus
  • Toisen tunteiden huomioon ottaminen
  • Kyky tunnistaa ja kehittää omaa osaamista
  • Verkostoitumiskyky
  • Myönteinen suhtautuminen muutoksiin
  • Yhteistyökyky
  • Kyky toimia erilaisissa ympäristöissä ja kulttuureissa
  • Luovuus
  • Oma-aloitteisuus