Yrittäjyys opintojen aikana

Yrittäjämäinen toiminta on ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa sekä tavoitteellista ja omavastuista itsensä johtamista. Yrittäjämäinen toiminta on oikeaa asennetta, päättäväisyyttä, vastuuntuntoa, innovatiivisuutta, tulevaisuussuuntautuneisuutta ja kykyä tehdä oikeita asioita. Yrittäjämäisessä ajattelutavassa opit ja pystyt vaikuttamaan omaan tulevaisuuteesi.

Yritystoiminnan harjoittaminen opintojen aikana

Riveriassa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus oppia yrittäjyyttä. Opintojen aikana harjoitetun yritystoiminnan tavoitteena on saada autenttinen ja innostava kokemus oman osaamisen tuotteistamisesta. Opiskelija saa aidosti ja turvallisesti kokeilla yritystoiminnan harjoittamista ja suorittaa samalla opintoja omaan tahtiin.

ProRiveria on yrittäjyyden oppimisympäristö, joka on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka haluavat oppia yrittäjyyttä ja kehittää taitojaan yrittäjänä. ProRiveria tarjoaa henkilökohtaista neuvoa ja tukea siitä hetkestä alkaen, kun opiskelijan harjoitusyritys on vielä toiveikas ajatus, idea, unelma tai harrastus.

Lisätietoja yrittäjyydestä opintojen aikana:
marjut.helvelahti@riveria.fi, puh. 050 4101 228
sanna.m.lappalainen@riveria.fi, puh 0505974393

Yrittäjämäisessä toiminnassa korostuvat

 • aloitekyky, aktiivisuus, vireys
 • myönteinen asenne opiskelua ja työntekoa kohtaan
 • tiimityöt, tiimijohtaminen, itsensä johtaminen
 • sovitussa aikataulussa pysyminen
 • määrätietoisuus, menestymishalu
 • halu kantaa vastuuta
 • luovuus, kekseliäisyys yms., joka jalostuu innovatiivisuudeksi
 • ahkeruus, uutteruus, sitkeys
 • itsenäisyys, palveluhalu
 • kyky nähdä mahdollisuuksia ja halu tarttua tilaisuuteen
 • harkitsevuus, mutta ”jahkailemattomuus”
 • kyky arvioida riskiä ja halu ottaa laskelmoituja riskejä
 • kokeilun ja kilpailun halu
 • vuorovaikutustaidot
 • kyky toimia moraalisesti

Riverian yrittäjyyspolku

Yrittäjyyspolun tavoitteena on opiskelijoiden taidoista ja kyvyistä välittäminen ja opiskelijoiden potentiaalin maksimointi. Siellä otetaan riskejä turvallisesti ja luodaan mahdollisuuksia edelläkävijöille. Yrittäjyyspolulla sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja omaan tahtiin, mutta yhteisöllisesti yhdessä ja muita kannustaen.

Riverian yrittäjyyspolusta lisätietoja saat yrittäjyyslehtorilta Marjut Helvelahdelta, marjut.helvelahti@riveria.fi ja 0504101228.

Nuori yrittäjyys -ohjelmat

Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi Yrittäjänä ohjelmat valmentavat oman osaamisen tuotteistamiseen ja mahdollisuuksien löytämiseen. Nuori Yrittäjyys tarjoaa opinto-ohjelmia, joiden avulla opit hyödyntämään tietojasi, taitojasi ja ideoitasi sekä opit samalla aktiivista asennetta, työelämätaitoja ja oman talouden hallintaa. Tekemällä oppien, yhdessä muiden kanssa, saat itseluottamusta ja valmiuksia pärjätä opintojen jälkeisessä elämässä.

Lisätietoja Nuori yrittäjyys – ohjelmista.

Tarinoita NY-yrittäjyydestä:

Nuoret naiset turvallisuusalan ammattilaisina:

 

Innovoi yrittäjyysleirillä – NY24h yrittäjyysleiri – NY Minicamp

Miltä kuulostaa yhden koulupäivän tai vuorokauden mittainen yrittäjyysleiri, jossa pääset yhdessä opiskelijakaveriesi kanssa harjoittelemaan innovointia, mainontaa, yhteistyötä ja ongelmanratkaisukykyä? NY 24h -leirillä opitaan hauskalla tavalla yrittäjämäistä asennetta ja omien vahvuuksien hyödyntämistä. Ny Minicamp ohjelmassa valmentaudutaan yrittäjämäiseen ajatteluun yhden päivän ajan.

Lisätietoa NY 24h yrittäjyysleiristä.

Esimerkkivideo yrittäjyysleiristä:

NY Start Up yhteisö on opiskelijoiden yrityshautomo

Tule mukaan NY Star Up yhteisöön, opiskelijoiden omaan yrityshautomoon. Yrityshautomo on käytettävissäsi oman osaamisen ja yrittäjyyden kehittämistä varten. Tavoitteena on tukea opiskelijan oman yritysidean eteenpäin viemistä aina yritykseksi asti. NY Start Up yhteisöön voivat tulla opiskelijayritystä pyörittävät, osuuskuntaan kuuluvat opiskelijat sekä vasta yritysideaa pohtivat.

 

Katso myös:


Kaipaako sivu päivittämistä?