Opiskelijan työkyky

Opiskelijan työkykyyn vaikuttavat Kuntun (2011) mukaan

  • yksilön terveys ja voimavarat
  • opiskelutaidot,
  • opetus ja ohjaus sekä
  • opiskeluympäristöt.

Vastuullisuuteen sisältyy myös opiskelijoiden ja opetushenkilöstön sitoutuminen opiskelijoiden työkyvyn kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Työkyky on toiminnanen kokonaisuus. Opetuksen ja ohjauksen arjessa on kyettävä tukemaan työkyvyn osatekijöiden myönteistä kehittymistä .