Opetushallituksen ohjeet kriisitilanteiden käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa

Kuopiossa Savon ammattiopistolla 1.10.2019 tapahtunut väkivallan teko on järkyttänyt syvästi meitä kaikkia. Tapahtuman laaja uutisointi saattaa hämmentää ja pelottaa erityisesti lapsia ja nuoria. Koska väkivallan teko tapahtui oppilaitoksessa koulupäivän aikana, on oppilaitoksilla erityisen tärkeä rooli lasten ja nuorten turvallisuuden tunteen palauttamisessa.

Keskusteleminen vahvistaa turvallisuuden tunnetta

Nuorelle on tärkeätä tarjota keskustelumahdollisuutta aikuisen kanssa. Keskustelun tarve voi tulla myöhemmin ja pelkkä keskustelumahdollisuus tuo turvaa. Asian kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Keskustelussa on tärkeä huolehtia siitä, että lapset ja nuoret saavat kysymyksiinsä totuudenmukaista tietoa ja vastauksia. Nuoret saattavat esimerkiksi kysyä, miksi joku tekee tällaista tai onko omassa oppilaitoksessa jatkossa turvallista. Samassa yhteydessä voidaan oikaista väärinkäsityksiä ja huhuja.

Kun asiasta keskustellaan lasten ja nuorten kanssa, ei keskustelutuokioiden tarvitse olla pitkiä ja asiaan voi palata myöhemmin uudelleen.

Keskustelussa voidaan käydä läpi kysymyksiä kuten,

  • miten nuoret ovat saaneet tietää tapahtumasta
  • mistä nuoret ovat hankkineet tietoa tapahtumien kulusta ja
  • millaisia tuntemuksia tapahtunut heissä herättää.

Nuorten turvallisuuden tunnetta lisää se, että he saavat asianmukaisia vastauksia heitä mietityttäviin kysymyksiin, he tuntevat oppilaitoksen toimintatavat turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa ja osaavat toimia niiden mukaisesti.

Empatiaa voi oppia ainoastaan empaattiselta aikuiselta

Niin oppilaitoksessa kuin kotona aikuinen toimii mallina avoimesta suhtautumisesta myös vaikeisiin kysymyksiin ja tunteisiin. Aikuinen rauhoittaa nuoren mieltä omalla esimerkillään ja läsnäolollaan. Kun aikuinen käyttäytyy rauhallisesti, kokee myös nuori olevansa turvassa.

Tukea Riverian monialaisesta osaamisesta

Jos opettajalla tai muulla henkilöstöön kuuluvalla on huoli opiskelijasta, tulee opiskelija ohjata psykologi- tai kuraattoripalveluiden piiriin. Myös tilanteissa, joissa opiskelija reagoi kriisiuutisointiin hälyttävällä tavalla, kannattaa opettajan olla rohkeasti yhteydessä opiskelijahuollon palveluiden asiantuntijoihin.

Opiskeluhuollon ammattilaiset tarjoavat yksilöllistä tukea opiskelijalle sekä tarvittaessa asiantuntemustaan myös opettajalle. Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvat psykologi-, kuraattori-, opiskeluterveydenhuollon palvelut. Lisäksi opinto-ohjaajat ja erityisopettajat kuuluvat Riverian opiskeluhuollon henkilöstöön.

Riverian opiskeluhuolto

Lue lisää verkossa

Opetushallituksen verkkosivuille on nyt koottu tuoreita ohjeita päiväkodeille, kouluille ja koulutuksen järjestäjille siihen, miten asiaa voi lasten ja nuorten kanssa käsitellä:

Lisätietoja

Temisevä Tapani
turvallisuuspäällikkö
p. 0504717469
tapani.temiseva@riveria.fi