Opintojen maksuttomuus

Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa on pääsääntöisesti maksutonta. Kustannuksia voi syntyä esim. oppikirjoista tai -väineistä.

Oppivelvollisille koulutus on maksutonta. Oppivelvollisia ovat keväällä 2021 perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyneet (pääosin siis vuonna 2005 syntyneet). Tästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia peruskoulusta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.

Oppivelvollisille maksuttomia ovat:

  • opetus (aiemminkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (aiemminkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat Kelan koulumatkatuen perusteella
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta tai suorittaa tutkinnon.