Erityinen tuki

Opiskeluvalmiuksien kartoitus

Kun opinnot ovat alkaneet, on aika pysähtyä pohtimaan myös sitä, mikä sinulle on helppoa ja mitkä opinnot taas voisivat olla sinulle tavallista mutkikkaampia.  Oppimiseen liittyvistä ajatuksista ja esteistä on hyvä keskustella opettajien kanssa. Suuntaviivoja  saat omien ajatustesi ohella opiskeluvalmiuksien kartoittamiseen tarkoitettujen testien tuloksista. Näitä sinulla on mahdollisuus tehdä opintojen alkumetreillä.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Jos tarvitset tukea tavallista enemmän,  voit opiskella opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja selkeästi eroteltavana ajanjaksona. Nämä opinnot eivät kerrytä oman tutkintosi osaamispisteitä, mutta ne antavat sinulle paremmat edellytykset suoriutua tutkintokoulutuksesta.  Opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja voidaan tarvita esimerkiksi opiskelutaidoissa tai matemaattisissa aineissa, kielissä, ja TVT-taidoissa.  Sinulle räätälöidyt opinnot kirjataan HOKS:iin.

Erityinen tuki

Onko sinulla todettu oppimisvaikeus, vamma, sairaus tai muun syy, jonka takia tarvitset pitkäaikaista ja säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea?

On mahdollista, että olet oikeutettu erityiseen tukeen ja tällöin kanssasi suunnitellaan  sinulle sopivat erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt. Erityisen tuen opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa, mutta yksilöllistä tukea voidaan antaa myös pienryhmissä tai yksilöopetuksessa. Erityisen tuen suunnitelman näet HOKS:sta.

> Erityisopettajien yhteystiedot

 

Muutokset mahdollisia.