Sovittelu

Mitä teet, jos näet tai koet kiusaamista?

Entä jos sinä tai joku toinen opiskelija selvästi harmistuu, ärsyyntyy tai on pahoillaan koulussa tapahtuneista asioista?

Monenlaista mielipahaa, nimittelyä, haukkumista, kiusaamista, tönimistä, uhkailua ja riitoja voidaan sovitella.

Sovittelulla puututaan mieltä pahoittaviin asioihin mahdollisimman varhain

Joissakin Riverian  yksiköissä on  koulutettuja sovittelijaopiskelijoita, mutta  sovittelu on usein henkilökuntajohtoista puolueetonta toimintaa ja sen  avulla riitojen osapuolia autetaan löytämään ratkaisuja.

Sovittelun sisältö on aina luottamuksellista. Se on vapaaehtoinen tapa ratkaista ristiriitatilanteita koulussa.

Sovitteluilmoituksen voi tehdä opiskelija, huoltaja ja henkilökuntaan kuuluva. Sen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti:

  • kertomalla tai laittamalla viestin jollekin oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle, esim. opettajalle, opinto-ohjaajalle tai kuraattorille
  • palauttamalla tulostetun tilauslomakkeen sovittelulaatikkoon (löytyy sovitusta paikasta)
    On hyvä muistaa, että ilmoituksen voi tehdä myös toisen henkilön puolesta, jos näkee kiusaamista tai ristiriitatilanteita.

 

 


Kaipaako sivu päivittämistä?