Opintojen keskeyttäminen

Pohditko opintojen keskeyttämistä tai tutkinnon vaihtoa?

Ota yhteyttä ryhmävalmentajaasi, opinto-ohjaajaasi tai kuraattoriisi, jos harkitset opintojen keskeyttämistä. Yhteystiedot löydät täältä. Voitte yhdessä pohtia vaihtoehtoja opintojesi suorittamiseen, toiseen koulutukseen siirtymiseen tai alan vaihtoa. Sinulla on myös mahdollisuus tutustua etukäteen muihin Riverian koulutuksiin. Voit keskeyttää opintosi myös väliaikaisesti.

Opiskeluoikeuden väliaikainen keskeyttäminen

Voit väliaikaisesti keskeyttää opiskelusi suorittaaksesi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeus voidaan väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä.

Keskustele ennen opintojesi väliaikaista keskeyttämistä ryhmävalmentajasi kanssa. Samalla voitte sopia jo etukäteen, miten opinnot jatkuvat keskytyksen päätyttyä. Hae keskeytystä kirjallisesti Wilmasta löytyvällä keskeytyslomakkeella. Koulutuspäällikkö myöntää keskeytyksen määräajaksi. Keskeytyksen päättyessä ota ryhmävalmentajaasi sopiaksesi opintojen jatkamiseksi.

Opiskelijan katsominen eronneeksi

Sinun odotetaan osallistuvan HOKS:n mukaiseen opetukseen ja näyttöihin. Jos et esitä poissaoloille perusteltua syytä, etkä kehotuksista huolimatta sitoudu suunniteltuun opetukseen, voidaan sinut katsoa eronneeksi.

Voit myös itse erota oppilaitoksesta, jolloin oppilaitos katsoo sinut eronneeksi kirjallisen ilmoituksesi perusteella. Keskustele aina ennen erolomakkeen täyttämistä ryhmävalmentajasi kanssa. Erolomakkeen löydät Wilmasta.

Oppisopimuskoulutuksessa oppilaitos voi purkaa sopimuksen kuultuaan sinua ja työnantajaa, jos työpaikalla ei noudateta voimassa olevaa lainsäädäntöä,  oppisopimuksen ehtoja tai opintosi eivät etene HOKSin mukaisesti. Oppisopimus purkautuu myös, jos työsuhteesi päättyy. Silloin voit omalla ilmoituksellasi jatkaa opiskelua oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa.

Työvoimakoulutuksessa päätöksen opiskeluoikeuden päättymisestä tekee Te-toimisto oppilaitoksen ilmoituksen perusteella. Oppilaitos tiedottaa Te-toimistoa opintojen edistymättömyydestä, jos olet poissa ilmoittamatta ja ilman perusteltua syytä viisi peräkkäistä koulutuspäivää. Te-toimisto tekee päätöksen koulutuksen päättymisestä kuultuaan sinua asiasta.

Todistus opintojen keskeytymisestä tai eronneeksi katsomisesta

Opintojen päättyessä eronneeksi katsomiseen tai niiden keskeytyessä väliaikaisesti voit tarvita Kelassa tai TE-toimistossa asiointia varten todistuksen opiskelusi keskeytymisestä. Todistuksen saat opintotoimistosta. Jos opintosi päättyvät kokonaan, opintotoimisto postittaa sinulle myös todistuksen suorittamistasi tutkinnon osista.

Opintotoimisto ilmoittaa opiskelijan eronneeksi katsomisesta ja väliaikaisesta keskeyttämisestä aina KELAlle ja tarvittaessa muille opintojen rahoittajille  kuten Te-toimistoon tai vakuutusyhtiöön. Lisätietoja opintotukietuuksista opintojen keskeytyessä saa Te-palveluilta ja Kelalta osoitteesta www.kela.fi.

Etsivä nuorisotyö

Ilmoitamme Nuorisolain velvoittamina alle 25-vuotiaan opiskelijoiden tiedot kotikunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle opiskelijan eronneeksi katsomisen ja pitkän väliaikaisen keskeytyksen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään yksilöllisiä ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja.

Quangpraha / Pixabay

Kaipaako sivu päivittämistä?