Verkon käyttö

Digitaalisen teknologian käyttö on oleellinen osa opiskelua

Tietojärjestelmät ovat tarkoitettu helpottamaan työtä ja siksi on tärkeää, että järjestelmät toimivat moitteettomasti ja ovat turvallisia. Jokainen verkon käyttäjä on vastuussa omasta toiminnastaan verkkoa käyttäessään, vaikka verkon ja/ tai järjestelmän ylläpitäjät voivatkin asettaa rajoituksia oman verkon käytölle.

Se, että jokin toiminto ei ole estetty, ei tarkoita sitä, että sen toteuttaminen olisi asiallista ja hyvien tapojen mukaista.

Netikettiin ja Riverian verkonkäytön tarkempiin sääntöihin ja käytäntöihin tutustutaan opiskelujen alkuvaiheessa opettajien ja ryhmänohjaajien opastuksella. Ongelmatapauksissa otetaan yhteyttä ohjaavaan opettajaan tai henkilöstöön, jonka kautta vikailmoitus tehdään Riverian helpdeskiin.

HUOM! Opiskelijat eivät ole itse suoraan yhteydessä Riverian Helpdeskiin.

Käyttäjätunnukset ja salasanat

Tietojärjestelmien käyttöä varten jokaisella opiskelijalla on omat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Käyttäjätunnus on opiskelijanumero.

Käyttäjätunnuksen saa opiskelujen alkaessa ryhmäohjaajalta tai opintotoimistosta opiskelijan allekirjoitettua Riverian verkonkäyttösopimuksen, jolloin sitoudutaan noudattamaan Netikettiä ja Riverian verkonkäytön sääntöjä.

Tunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa muiden käyttöön. Väärikäytösten tai netiketin vastaisen käytön ilmetessä tunnuksen käyttö voidaan estää.

Salasanat

Oletussalasana muodostuu merkkijonosta Uusi ja sosiaaliturvatunnuksen tarkenteesta. Ensimmäinen U-kirjain kirjoitetaan isolla kuin myös tarkenteessa mahdollisesti oleva kirjain. Esim. Uusi245W.

Ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa Riverian verkkoon salasana pyydetään vaihtamaan. Salasanan vähimmäispituus on kahdeksan (8) merkkiä ja se ei saa sisältää käyttäjätunnusta. Salasanassa on oltava vähintään yksi pieni kirjain, yksi iso kirjain sekä yksi numero. Ensimmäisen salasanan vaihdon voi tehdä myös etänä osoitteessa http://salasana.riveria.fi.

Tietoturvasyistä salasana vanhenee 90 päivän välein ja vanhenemisesta huomautetaan kirjautumisen yhteydessä. Järjestelmä muistaa 10 aiempaa salasanaa, eikä hyväksy niitä uudelleen käytettäväksi. Käyttäjätunnus lukkiutuu viiden (5) väärin kirjoitetun salasanan jälkeen. Lukkiutunut salasana avautuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Jos tunnus lukkiutuu pysyvästi tai verkkoon kirjautuminen ei muuten onnistu, ota yhteyttä opettajaan.

Kirjauduttaessa Office 365 -palveluihin, palveluun on syötettävä ja vahvistettava tietoturvasyistä – ja ominaisuuksista johtuen henkilökohtainen matkapuhelinnumero.

Salasanan vaihtaminen

Salasanan vaihtaminen onnistuu osoitteessa http://salasana.riveria.fi myös työssäoppimisjakson aikana. Myös vanhaksi menneen salasanan voi vaihtaa em. osoitteessa.

Unohtuneen salasanan voi palauttaa itsepalveluna Riverian verkon työaseman kirjautumisikkunasta tai internetissä osoitteessa http://salasana.riveria.fi tekstiviestivarmennuksen avulla.

Omien tiedostojen tallentaminen

Voit käyttää omia tallennusvälineitä opiskelussa tarvittavien materiaalien tallentamiseen. Suositeltavaa on käyttää mm. muistitikkujen lisäksi Onedrive Pro -pilvipalvelua, joka löytyy Office 365:stä. Näiden välineiden käyttö tekijänoikeuksien alaisten ohjelmistojen, musiikin, elokuvien yms. kopiointiin on kielletty.

Muista omien digitaalisten aineistojesi varmuuskopiointi!

Omien tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden kytkeminen Riverian kiinteään verkkoon ilman lupaa on myös kielletty.

Office 365

Riverian opiskelijana sinulla on käytössä Office365-palvelu, joka tarjoaa mm. 1000 Gt levytilalla varustetun OneDrive Pro -verkkokansion. OneDrive Pro -pilvikansiossa voit luoda kansiota ja antaa kansiokohtaisesti muille oikeuksia katsoa ja editoida tiedostojasi. Office365-palvelussa voidaan hyödyntää myös ryhmäsivustoja. Office365-palveluun pääset tästä.

Office365-palvelusta opiskelija voi asentaa opintojen ajaksi 5 työasemalle täyden, aina uusimman Office-paketin.

Kirjauduttaessa Office 365 -palveluihin, palveluun on syötettävä ja vahvistettava tietoturvasyistä – ja ominaisuuksista johtuen henkilökohtainen matkapuhelinnumero.

Sähköposti

Opiskelijoiden sähköpostiin pääsee osoitteesta http://edu.riveria.fi. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa opiskelijanumero@edu.riveria.fi,esim. 1234567@edu.riveria.fi.

Sähköposti on Office365 -palvelussa, josta löytyy sähköpostin lisäksi mm. seuraavat palvelut:

  • Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint ja OneNote) selaimella käytettävät sovellukset
  • OneDrive Pro -tallennuspalvelu, tallennustilaa 1000 Gt
  • Yammer – Riverian sisäinen sosiaalinen media

Sähköpostin osoitekirjasta löytyy muiden opiskelijoiden ja opettajien tunnukset oikeilla nimillä. Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riveria.fi. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät riveria.fi -sivustolta.

Tietokoneluokkien käyttö

Vika- ja väärinkäytöstilanteista on ilmoitettava viipymättä tunnin pitäjälle tai yksikön ylläpitäjille vikatilanteen korjaamista ja vastuukysymysten selvittämistä varten. Muiden opiskelijoiden tai yhteisiin hakemistoihin tallennettujen tiedostojen hävittäminen ja muu väärinkäyttö on kiellettyä.

Atk-luokkien koneiden arkistoihin tehtäessä kansioita, laitetaan kansiolle nimeksi oma nimi, kaikki epämääräiset kansiot poistetaan. Sama koskee myös yhteisiä kansioita.

Tietokoneluokissa käytetään opetuksen ja ohjauksen apuvälineenä mm. LanSchool-ohjelmistoa. Opettajat voivat ohjata opiskelijaa omalta koneeltaan ja näkevät siten opiskelijalla esillä olevat ohjelmistot.

Tietojen yksityisyyden varmistamiseksi opiskelijoiden on syytä välttää henkilökohtaisten tietojen käsittelyä tuntien aikana.

Lalmch / Pixabay

Omien laitteiden käyttö

Puhelimien ja mobiililaitteiden hyödyntäminen tietojen hankinnassa ja opiskelussa on lisääntymässä. Kun laiteita käytetään opiskelutilanteessa, on siitä sovittava etukäteen opettajan tai työssäoppimisen ohjaajan kanssa. Puhelimet ja mobiililaitteet on pidettävä pääsääntöisesti äänettömänä tai suljettuina opiskelutilanteissa (tuntien ja työssäoppimisen aikana).

Sinulla on käytettävissä opiskelijoille tarkoitettu oma langaton-verkko, jota voit käyttää omilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Verkko näkyy nimellä Riveria-byod.  Verkkoon kirjaudutaan samoilla verkon tunnuksilla kuin oppilaitoksen koneille.

Nykyaikaisissa mobiililaitteissa Office365 -konfiguroinnin voi tehdä suoraan omilla tunnuksilla, jolloin tiedot ovat käytettävissä esim. omalla matkapuhelimella.

Muutokset mahdollisia.


Kaipaako sivu päivittämistä?