Opintojen keskeyttäminen

Pohditko opintojen keskeyttämistä tai tutkinnon vaihtoa?

Ota yhteyttä omavalmentajaasi, opinto-ohjaajaasi tai kuraattoriisi, jos harkitset opintojen keskeyttämistä. Yhteystiedot löydät täältä. Voitte yhdessä pohtia vaihtoehtoja opintojesi suorittamiseen, toiseen koulutukseen siirtymiseen tai alan vaihtoa. Sinulla on myös mahdollisuus tutustua etukäteen muihin Riverian koulutuksiin. Voit keskeyttää opintosi myös väliaikaisesti.

Opintojen väliaikainen keskeyttäminen

Keskustele ennen opintojesi väliaikaista keskeyttämistä omavalmentajasi kanssa. Samalla voitte sopia jo etukäteen, miten opinnot jatkuvat keskeytyksen päätyttyä.

Jos olet oppivelvollinen, voit keskeyttää oppivelvollisuuden suorittamisen

  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi
  • sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaisen raskaus- tai vanhempainrahan saamisen ajaksi
  • vähintään kuukauden kestävän tilapäisen ulkomailla oleskelun ajaksi, jos osallistut oppivelvollisuuden suorittamista vastaavaan koulutukseen ulkomailla tai voit muutoin suorittaa oppivelvollisuutta ulkomailla oleskelun aikana
  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävän elämäntilanteeseen liittyvän muun painavan syyn vuoksi.

Huoltajasi hakee oppivelvollisuuden suorittamisen keskeytystä kirjallisesti Wilmasta löytyvällä keskeytyslomakkeella.
Koulutuspäällikkö päättää keskeytyksestä. Sinä ja huoltajasi saatte tiedon päätöksestä kirjallisesti.
Keskeytyksen päättyessä ota yhteyttä omavalmentajaasi sopiaksesi opintojen jatkamisesta.

Ei oppivelvolliset opiskelijat

Voit väliaikaisesti keskeyttää opiskelusi suorittaaksesi asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen tai saat sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa tai raskaus- tai vanhempainrahaa. Lisäksi opiskeluoikeutesi voidaan väliaikaisesti keskeyttää muusta perustellusta syystä. Jos sinulla on keskeytykseen liittyvä sairaslomatodistus tms., voit toimittaa sen postitse tai oman harkintasi mukaan sähköpostin liitteenä omavalmentajallesi tai opinto-ohjaajallesi.

Hae määräaikaista keskeytystä kirjallisesti Wilmasta löytyvällä keskeytyslomakkeella (Hakemukset ja päätökset > Tee uusi hakemus > Hakemus, väliaikainen keskeytys). Huomioithan, että et voi hakea opiskeluoikeuden keskeyttämistä takautuvasti.

Koulutuspäällikkö päättää keskeytyksestä. Saat tiedon päätöksestä kirjallisesti.
Keskeytyksen päättyessä ota yhteyttä omavalmentajaasi sopiaksesi opintojen jatkamisesta.
Keskeytyksen aikana et ole oikeutettu opintososiaalisiin etuihin, kuten aterioihin koulupäivien aikana tai opinto- ja koulumatkatukeen.

 

 

Todistus opintojen keskeytymisestä tai eronneeksi katsomisesta

Opintojen päättyessä eronneeksi katsomiseen tai niiden keskeytyessä väliaikaisesti voit tarvita Kelassa tai TE-toimistossa asiointia varten todistuksen opiskelusi keskeytymisestä. Todistuksen saat opintotoimistosta. Jos opintosi päättyvät kokonaan, opintotoimisto postittaa sinulle myös todistuksen suorittamistasi tutkinnon osista.

Opintotoimisto ilmoittaa opiskelijan eronneeksi katsomisesta ja väliaikaisesta keskeyttämisestä aina KELAlle ja tarvittaessa muille opintojen rahoittajille  kuten Te-toimistoon tai vakuutusyhtiöön. Lisätietoja opintotukietuuksista opintojen keskeytyessä saa Te-palveluilta ja Kelalta osoitteesta www.kela.fi.

Tukiverkko toimii opintojen keskeytyessäkin

Ilmoitamme Nuorisolain velvoittamina alle 29-vuotiaan ei oppivelvolisten opiskelijoiden tiedot kotikunnan etsivälle nuorisotyöntekijälle opiskelijan eronneeksi katsomisen ja pitkän väliaikaisen keskeytyksen yhteydessä. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuoria löytämään yksilöllisiä ja elämäntilanteeseensa sopivia ratkaisuja.

Eronneeksi katsottujen oppivelvollisten tiedot ilmoitamme oppivelvollisen asuinkunnalle. Asuinkunnan tehtävänä on varmistaa, että oppivelvollisuuden suorittaminen jatkuu yhdessä suunnitellun tavoitteen mukaisesti.

 

Quangpraha / Pixabay

Kaipaako sivu päivittämistä?