Kestävä kehitys

Riveriassa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Hankinnat tehdään vastuullisesti huomioimalla ympäristönäkökohdat, jätteet kierrätetään ja niiden syntymistä ehkäistään sekä energian ja veden kulutusta pyritään vähentämään.

Lisäksi edistetään eri tavoin opiskelijoiden hyvinvointia, oppimisympäristöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä, huolehditaan rakennusten kunnnosta ja ehkäistään kiusaamista.

Jätteiden kierrätykseen on olemassa ohjeistus, joka koskee sekä opiskelijoita että henkilöstöä. Eri jätelajeille on omat keräyspisteensä.

Didgeman / Pixabay

Onko sinulla parempaa tietoa?