Kustannukset

Ei oppivelvolliset

Sinulle voi syntyä kustannuksia koulumatkoista, kirjahankinnoista, kortti-/passimaksuista, työasuista ja -välineistä, opintomatkoista tai asumisesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana eri paikkakunnalla tai ulkomailla. Suosittelemme oman kannettavan tietokoneen hankkimista, koska suurin osa opiskelumateriaaleista on sähköisiä.

Joissakin ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu.

 

Oppivelvollisille

Jos olet syntynyt vuonna 2005 ja aloitat opiskelun syksyllä 2021 suoraan peruskoulusta, kuulut todennäköisesti oppivelvollisuuden piiriin. Silloin saatkaikki opinnoissa tarvittavat välineet, laitteet ja työasut oppilaitokselta. Kustannuksia voi tulla koulumatkasta, jos et saa Kelan koulumatkatukea.

 


Kaipaako sivu päivittämistä?