Kansainvälisyys

Opiskelijavaihto on tutkintoon sisällytettävä opintojakso tai -kokonaisuus, joka suoritetaan ulkomailla. Ulkomailla suoritetut opinnot ovat osa tutkintoon kuuluvista opinnoista. Yleensä vaihtojakso on oppimista työpaikoilla tai vaihtoehtoisesti opiskelua partnerioppilaitoksessa. Mutta olipa ulkomaan vaihdon tarkoitus oppimista työpaikoilla tai opiskelua kohdemaan kouluissa, varsinainen ammatillinen oppiminen muodostaa vain osan oppimiskokemusta: vaihdon ja kansainvälistymisjakson tavoitteena on, että opiskelija saa kokemuksia vieraasta kulttuurista ja työskentelystä osana monikulttuurista työyhteisöä.

Syyt vaihtoon lähtöön ovat yhtä yksilöllisiä ja erilaisia kuin lähtijätkin. Elämyksellisyys, inspiroivuus, kokemus, mutta myös hyöty korostuvat. Opintojakso ulkomailla edellyttää omatoimisuutta ja aktiivisuutta, rohkeutta ja joustavuutta. Kansainvälinen kokemus tai muu osoitus pärjäämisestä monikulttuurisessa työtilanteessa voi edistää työllistymistä.

Ulkomailla suoritettava jakso hanketoiminnassa kutsutaan yksilöliikkuvuudeksi, mikä tarkoittaa, että jokainen jakso ja siihen kuuluva rahoitus ovat yksilökohtaisia. Siitä huolimatta jakso voi suunnitella ja toteuttaa usealle opiskelijalle kerrallaan niin, että jakso suoritetaan samassa maassa ja kaupungissa mutta eri yrityksissä.

Lisätietoja

Lisätietoja ja ohjeita omavalmentajalta ja alojen kv-vastaavilta. Hankkeista ja Riverian kansainvälisestä toiminnasta lisätietoa antaa

  • Riverian kansainvälisyystoimisto international@riveria.fi
  • Riverian kansainvälisyyden kehittäjä Ara Hayrabedian hayrabedian@riveria.fi
  • löydät oman alasi kv-yhteyshenkilön seuraavasta listasta (lisätään lista tai linkki lähiaikoina)

Kaipaako sivu päivittämistä?