Apuraha kansainväliseen liikkuvuuteen

Riveriassa on meneillään erilaisia kansainvälisyyshankkeita, joilla voidaan rahoittaa opiskelijoiden ulkomaan oppimisjaksoja sekä kumppanuushankkeiden ryhmämatkoja. Yksilöliikkuvuuksiin tarkoitettu tuki yleensä riittää matkoihin, majoitukseen, paikallisiin kuljetuksiin, ja elämiseen. On kuitenkin

Yksilöliikkuvuudet rahoitetaan pääosin EU-komission Erasmus+ ohjelmalla.

Opiskelijaryhmien vaihdot rahoitetaan EU-komission Erasmus+ sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto Nordplus ohjelmien ala- tai teemakohtaisilla kumppanuushankkeilla.

Muut rahoituskanavat

  • Ateriakorvaus kuuluu opiskelijan ulkomaan koulutusjakson rahoitukseen riippumatta hankkeesta ja ohjelmasta.
  • Hankkeiden lisäksi, jokainen Riverian opiskelija (vain suomen kansalaiset) voi hakea William ja Ester Otsakorven säätiöltätukea 120 €/ vko (apuraha voidaan myöntää kahdelle viikolle tai sitä pidemmälle oppilaitoksen järjestämälle ulkomaan koulutus-, harjoittelu- tai työpaikalla oppimisen jaksolle). Tukea haetaan kirjallisella hakemuksella Riverian kautta.
  • Opiskelija voi myös hakea avustusta muilta säätiöiltä.