Ulkomaan jaksojen muodot ja kestot

(Erasmus+ ohjelmaopas s. 91)

Opiskelujakso tai työelämässä oppiminen ulkomailla voi toteuttaa seuraavissa liikkuvuusmuodoissa

  1. Short-term learning mobility of VET learners – Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä lyhytkestoinen liikkuvuus (10–89 päivää)

Ammattiin opiskelevat voivat suorittaa oppimisjakson ulkomailla kumppanina toimivassa ammatillisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai muussa ammatillisen koulutuksen alalla tai työmarkkinoilla toimivassa organisaatiossa. Oppimisjaksoon on sisällyttävä vahvasti painotettu työssäoppimiskomponentti, ja kullekin osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma. Osallistujille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, voidaan perustelluista syistä järjestää vähintään kaksi päivää kestäviä liikkuvuustoimintoja.

  1. Long-term learning mobility of VET learners (ErasmusPro) – Ammattiin opiskelevien oppimiseen liittyvä pitkäkestoinen liikkuvuus (90–365 päivää)

Ammattiin opiskelevat voivat suorittaa pidemmän oppimisjakson ulkomailla kumppanina toimivassa ammatillisessa oppilaitoksessa, yrityksessä tai muussa ammatillisen koulutuksen alalla tai työmarkkinoilla toimivassa organisaatiossa. Oppimisjaksoon on sisällyttävä selkeä työssäoppimiskomponentti, ja kullekin osallistujalle on laadittava yksilöllinen opinto-ohjelma.

  1. Osallistuminen ammattitaitokilpailuihin (1–10 päivää)

Ammattiin opiskelevat voivat osallistua alakohtaisiin tapahtumiin, joissa on keskeisessä osassa ammattiin opiskelevien kilpailu, jossa he esittelevät taitojaan. Tapahtumien tarkoituksena on tehdä tunnetuksi, tunnustaa ja vaihtaa kokemuksia, taitotietoa ja ammatillisen koulutuksen teknologisia innovaatioita. Myös opiskelijoiden mukana toiminnon aikana matkustaville henkilöstön jäsenille, mentoreille tai asiantuntijoille myönnetään rahoitusta.

  1. Muu kansainvälinen liikkuvuus

Yksilöliikkuvuuksien lisäksi opiskelija voi osallistua omaan alaan kohdistuviin hankkeisiin ja niihin liittyviin ryhmämatkoihin ja -vierai, jotka ovat

Huom! Kaikkiin opiskelijaliikkuvuustoimintoihin voidaan yhdistää fyysisen liikkuvuuden lisäksi virtuaalisia toimintoja. Edellä esitetyt vähimmäis- ja enimmäiskestot koskevat fyysisen liikkuvuuden komponenttia.