Oikeudet

Opiskeluoikeus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Velvollisuus osallistua opetukseen ja poissaolot

Opintojen keskeyttäminen

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakiin

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijalla on joukko oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka perustuvat lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 ja asetukseen ammatillisesta koulutuksesta 673/2018. Työvoimakoulutuksen opiskelijan oikeuksia ja velvollisuuksia määritellään myös julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa 916/2012.

Osallistu opetukseen, näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen HOKSin mukaisesti.

Ammatillisessa peruskoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa sinulla on myös oikeus maksuttomaan ateriaan HOKSin mukaisina työpäivinä, jolloin läsnäolo Riverian opetustiloissa ja työpaikalla on välttämätöntä. Etäopetusjaksojen aikana ateriaetua ei ole. Henkilöstö-, oppisopimus- ja työvoimakoulutuksessa ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan.

Huom! Opiskelijana sinulla on velvollisuus pitää joka päivä esim. Kela-kortti mukana ruokaillessasi maksuttoman aterian saadaksesi tai ruokaillessasi opiskelijahinnalla.

Asuminen Riverian järjestämässä opiskelija-asuntolassa on sinulle maksutonta.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus

Vaitiolovelvollisuus on tärkeä osa työelämätaitoja ja perustuu lakiin. Työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa voi olla tietoja ja asioita, jotka ovat salassa pidettäviä. Sinulla on velvollisuus pitää salassa kaikki työpaikalla saamasi tiedot, aivan kuten vastaavissa tehtävissä työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoidenkin.
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita ovat esimerkiksi asiakirjan salassa pidettävä sisältö, henkilöiden terveystiedot, asiakkaiden nimet, asiakkaiden tekemien ostosten sisältö, kassassa olevan rahan määrä, rahakuljetusten aikataulu yms. Joillakin työpaikoilla pyydetään allekirjoittamaan vaitiolosopimus.

Velvollisuus osallistua HOKSn mukaiseen opetukseen

Osallistut henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti opetukseen sekä näyttöihin ja muuhin osaamisen osoittamiseen. Opetuksesta voi olla vain poissa perustellusta syystä. Laki ammatillisesta koulutuksesta velvoittaa opiskelijan on suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. (L531/2017 94§).

Poissaoloista ilmoittaminen

Sinun on aina ilmoitettava poissaoloistasi omavalmentajallesi. Jos oppilaitos katsoo, että tarkoituksenasi ei ole osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaiseen opetukseen ja näyttöihin tai muuhun osaamisen osoittamiseen, etkä ole esittänyt perusteltua syystä poissaolollesi, sinut voidaan katsoa eronneeksi ja opiskeluoikeutesi päättyy. Voit myös itse erota oppilaitoksesta. Ilmoitus tehdään kirjallisesti, lomakkeen saat omavalmentajalta tai opintotoimistosta. (L531/2017 97§).


Kaipaako sivu päivittämistä?