Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeutesi alkaa opiskelijavalinnan jälkeen Riverian päättämänä ajankohtana. Alkamisesta tiedotetaan saamassasi valintakirjeessä. Opiskeluoikeutesi puolestaan päättyy suoritettuasi koulutuksen tai tutkinnon, tai kun sinut on katsottu eronneeksi. Tämä koskee myös oppisopimuskoulutusta, jossa opiskeluoikeuden kesto kirjataan oppisopimukseen. Työvoimakoulutuksessa sinulla on oikeus suorittaa opintoja työvoimakoulutuksen keston ajan.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelu Riveriassa tulee olla turvallista. Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä on kiellettyä. Riverian henkilöstö huolehtii opiskelun turvallisuudesta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja.

Oikeus saada opetusta ja ohjausta

Riveriassa sinulla on oikeus saada sellaista opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen. Tarvittaessa saat myös henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta.

Oikeus maksuttomaan opetukseen ja muihin opintososiaalisiin etuihin

Ammatillinen peruskoulutus ja valmentava koulutus (VALMA) ovat sinulle maksuttomia. Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opiskelijoita voidaan periä opiskelijamaksuja. Sinun kannattaa kuitenkin varautua kirja- ja välinehankintoihin sekä lupa- ja passikoulutusten viranomaismaksuihin.

Oikeus osaamisen tunnustamiseen

Aikaisempi osaamisesi voi tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään vastata suorittamasi tutkinnon sisältöjä. Tällöin osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoasi, jolloin opiskeluaikasi voi lyhentyä.

Vapaa hakeutumisoikeus

Voit vapaasti hakeutua haluamaasi ammatilliseen koulutukseen. Riveriassa opiskelijat valitaan yhteis- tai jatkuvan haun kautta. Hakijoihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Joissakin koulutuksissa järjestetään kieli-, soveltuvuus- tai valintakokeita.