Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvon edistäminen on lain perusteella viranomaisen, koulutusta järjestävän oppilaitoksen tai muun vastaavan yhteisön, sekä työnantajan tehtävä. Oppilaitosten on arvioitava kaikkea toimintaansa myös tasa-arvon näkökulmasta.

Tasa-arvon lisäksi toiminnat on ajateltava opiskelijoiden yhdenvertaisuuden kannalta järkevästi.

Oppilaitoksissa on tehtävä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Lisätietoja: janne.lilja@riveria.fi


Kaipaako sivu päivittämistä?