Oppilaitoksen omaisuuden käsittely

Yhteiset pelisäännöt omaisuuden käsittelyssä varmistavat käytettävien koneiden ja laitteiden toimivuuden sekä turvallisuuden:

  • Riverian omaisuutta ja materiaaleja käsitellään huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.
  • Opiskelijan on ilmoitettava koneiden ja laitteiden sekä muun omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi opetushenkilöstölle.
  • Tahallisesta tai tuottamuksellisesta omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus.

 


Kaipaako sivu päivittämistä?