Valtakunnalliset järjestöt

SAKKI ry.
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto on ammattiin opiskelevan asialla. Tarjoamme opiskelijalle parhaan väylän päästä ja oppia vaikuttamaan. Toiminnallamme pyrimme luomaan parempaa arkea ja tulevaisuutta ammattiin opiskeleville. Toimintamme on amislähtöistä ja amiksia varten. Olemme #amistenasialla.

OSKU ry.
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen 2. asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelija- ja nuorisojärjestö, jossa opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. OSKUssa kaikki valta ja vastuu on amiksilla, sillä he itse tuntevat parhaiten kaikki amiselämän ilot ja haasteet.

SAKU ry.
Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry edistää työ- ja toimintakykyisyyttä, hyvinvointia, yhdessä tekemistä sekä elämäniloa ammatillisessa koulutuksessa liikunnan ja kulttuurin keinoin. Riverian opiskelijoita osallistuu esim. SAKUStars -kulttuurikilpailuun ja erilaisiin Sakun järjestämiin liikuntatapahtumiin.