Opiskelijakyselyt

Opiskelun kehittämisen kannalta on  tärkeää, että opiskelijana vastaat kyselyihin ja osallistut  palautteen käsittelyyn. Saadun palautteen perusteella parannamme opintojen sujuvuutta ja mielekkyyttä. Annathan palautetta, jotta voimme kehittää toimintaamme oikeaan suuntaan!

Opintojen alussa ja lopussa voit osallistua valtakunnalliseen Amispalautteeseen. Molempiin kyselyihin sinulle lähetetään linkki. Alla olevassa linkissä on ohjeet sekä aloituskyselyyn että päättökyselyyn vastaamiseen.
Opiskelijapalautteisiin vastaaminen

Tarvittaessa toteutamme myös muita kyselyitä ajankohtaisista asioista.