Yhdessä – Tillsammans -hanke

Riveria osallistuu osatoteuttajana Yhdessä – Tillsammans -hankkeen toimintaan. Koko hankkeen kuvaukseen voit tutustua hankkeen sivuilla. Riverian osalta hankkeen avulla edistetään seuraavia toimia:

Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja opiskelijakuntatoimintaa

 • menetelmiä ja foorumeita, joilla opiskelijoiden kuuleminen, osallistuminen ja aktiivinen toiminta yhteisten asioiden, etujen ja yhteisöllisyyden parantamiseksi onnistuu paikasta riippumatta
 • toiminnan liittäminen tutkinnon perusteiden mukaisiin osaamistavoitteisiin
 • opiskelijakunta- ja tutor-toiminnassa syntyvän osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen etenkin jatkuvasta hausta tulleille opiskelijoille
 • aikuisten opiskelijoiden osallistamista

Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä toimintakulttuuria

 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutus
  • kiusaamisen, seksuaalisen häirinnän ja rasismin ehkäisy
  • tuotetaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä opiskelumateriaaleja
  • kehittää Riverian toimintakulttuuria sellaiseksi, että yhä varhaisemmassa vaiheessa huomataan kiusaaminen ja osataan erottaa siitä rasismi ja seksuaalinen häirintä
 • Riveria osallistuu Joensuun ja Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin kehitystyöhön

Hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuuria

 • edistetään Riverian turvallisuusosaamista ja turvallisuuskulttuuria
 • otetaan opiskelijat mukaan turvallisuustyöhön ja kuullaan heidän toiveita ja näkemyksiä
 • luodaan opiskelijoille helppokäyttöinen ilmoituskanava turvallisuushavainnoista mukaan lukien kiusaamis-, häirintä- ja väkivaltatilanteet
 • laaditaan varautumissuunnitelma toimintaan merkittävästi vaikuttaviin häiriö- ja poikkeustilanteisiin