Tupakka ja päihteet

Kannustamme ja tuemme savuttomuuteen ja raittiuteen

Riverian kaikki yksiköt ja asuntolat piha-alueineen ovat päihteetömiä ja savuttomia. Tupakoinnin lisäksi nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden käyttö on kiellettyä Riverian alueella. Myös tupakkatuotteiden esillä pitäminen (tupakan/sätkän rakentaminen) oppilaitoksen tiloissa on kielletty. Huomioithan tämän jokapäiväisessä opiskelussa.

Suhtaudumme päihteisiin samoin kuin kaikilla työpaikoilla. Päihtymystä tai päihteiden käyttöä ei sallita koulualueella, asuntolassa, työpaikalla, opintomatkoilla tai vierailukäyntien yhteydessä lainkaan.

Jos olisit päihtynyt, sinut poistettaisiin välittömästi koulusta. Seurauksena päihteiden käytöstä on kurinpidolliset toimet. Alaikäisten päihteiden käytöstä ilmoitamme myös huoltajalle sekä lastensuojeluun.

Päihdeasioissa voit kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen.

Tupakka ja päihteet

Huumausainetesteihin velvoittaminen

Minkä tahansa huumausaineen myyminen, välittäminen, levittäminen, luovuttaminen, hallussapito, hankinta ja käyttö ovat  rikoksia.

Oppilaitos voi velvoittaa  sinut näyttämään  huumausainetestitodistuksen,  jos on selkeä epäily siitä,että

  • sinulla on riippuvuus huumeista
  • toimit huumausaineiden vaikutuksen alaisena koulutukseen kuuluvissa käytännön tehtävissä oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä

Edellytyksenä on lisäksi, että

  • testaaminen on välttämätöntä toimintakykysi selvittämiseksi ja
  • toimit tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai liikenteen turvallisuutta tai salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai lisää merkittävästi huumaus- tai lääkeaineiden laittoman kaupan, hallussapidon, käytön tai leviämisen riskiä.

Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä.

Huumausainetestauksista ei synny kustannuksia opiskelijalle.


Kaipaako sivu päivittämistä?