Työturvallisuus

Opiskelijan työturvallisuuden peruspilarit

  • Noudata opetus- ja ohjaushenkilöstön antamia ohjeita ja turvallisia työtapoja.
  • Käytä opetus- ja ohjaushenkilöstön määräämiä henkilösuojaimia ja muita turvavarusteita.
  • Huomioi mahdolliset vaaratekijät jo ennen työn aloittamista.
  • Raportoi turvallisuuteen liittyvistä puutteista tai havainnoista opetus- ja ohjaushenkilöstölle.
  • Huolehdi kaverista ja keskeytä selvästi vaarallinen toiminta.

 

Työturvallisuuteen liittyvät ohjeistukset esitellään kaikille opiskelijoille opintojen alussa opetus- ja ohjaushenkilöstön johdolla.


Kaipaako sivu päivittämistä?