Velvollisuudet

Riverian opiskelijana sinulla on oikeuksien lisäksi velvollisuuksia, jotka liittyvät lakien, sääntöjen ja ohjeiden noudattamiseen. Niiden tarkoituksena varmistaa turvallinen ja toimiva opiskeluympäristö kaikille opiskelijoillemme, myös sinulle. Oppivelvollisten opiskeluun liittyvistä asioista säädetään oppivelvollisuuslaissa.