Järjestyssäännöt

Riverian järjestyssäännöt ja niiden noudattaminen

Riverian järjestyssäännöt

Yhteiset ohjeet ja niiden noudattaminen auttavat meitä kaikki rakentamaan turvallista ja viihtyisää Riveriaa. Opintojen alussa sinun tulee tutustua Riverian järjestyssääntöihin ja noudattaa niitä koko opiskelun ajan. Yhteiset järjestyssäännöt koskevat henkilökuntaa ja opiskelijoita.

Riverian järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen noudattamatta jättäminen

Odotamme kaikilta järjestyssääntöjen noudattamista. Jos jättäisit noudattamatta sääntöjä, siitä voisi seurata rangaistuksia. On hyvä tietää, millaisia rankaisumuotoja Riveriassa käytetään ja millaisissa tilanteissa kurinpitotomia käytetään.

Rankaisumuodot

Rankaisumuodot ovat:
laki 513/2017, 85-86§

Kirjallinen varoitus voidaan antaa, jos 

 • opiskelija häiritsee opetusta
 • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä
 • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä
 • kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai on käyttänyt huumausainetestitodistuksen mukaan huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. (513/2017,85§)

Määräaikainen erottaminen oppilaitoksesta voidaan antaa, jos

 • Jos teko tai laiminlyönti on vakava
 • Jos opiskelija jatkaa epätoivottua käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saamisen jälkeen, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
 • Määräaikainen erottaminen opiskelija-asuntolasta ja erottaminen asuntolasta opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.
 • Asuntolassa asuvalle opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti asuntolan tiloissa taikka rikkoo asuntolan toimintaohjeita.
 • Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi.

Vakavat järjestysääntörikkomukset

Vakavat järjestyssääntörikkomukset johtavat aina määräaikaiseen erottamiseen. Riveriassa vakavat toimintaohjerikkomuksia ovat:

 • alkoholin käyttäminen/päihtymys asuntolassa
 • yövieraat asuntolassa
 • väkivaltainen käyttäytyminen (kattaa sekä henkisen että fyysisen väkivallan)
 • oppilaitoksen/asuntolan omaisuuden tahallinen rikkominen.

Jos koet kiusaamista tai häirintää, kerro siitä henkilökunnalle.  Voi tehdä ilmoituksen myös turvallisuusjärjestelmässä

Kuuleminen ennen kurinpitoa

Ennen kurinpitorankaisua sinua tulee kuulla. Kuulemistilaisuudessa voit tuoda esille oman näkemyksesi tapahtuneesta ja kertoa koulutuspäällikölle, mitä mieltä olet esitettävästä kurinpitotoimesta. Jos olet alaikäinen, myös huoltajaasi kuullaan. Voit halutessasi ottaa mukaan myös tukihenkilön tai opiskeluhuollon työntekijän.

Kurinpitotoimesta päättäminen

Riveriassa kohdellaan opiskelijoita yhdenvertaisesti.

 • Kirjallisesta varoituksesta päättää aina kuntayhtymän johtaja/rehtori koulutuspäällikön esityksestä.
 • Määräaikaisesta oppilaitoksesta erottamisesta päättää Opiskeluasioiden toimikunta koulutuspäällikön esityksen pohjalta
 • Asuntolasta erottamisesta päättää Opiskeluasioiden toimikunta opiskelijapalvelupäällikön esityksen pohjalta
 • Myös SORA-aloilla tapahtunut opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen päätetään Opiskeluasioiden toimikunnassa. Opiskeluoikeuden peruuttamista esittää toimialajohtaja.

Opiskelijan poistaminen luokasta

Emme salli häiritsemistä, väkivaltaisuutta tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantavaa käytöstä, sillä kaikkien opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuus on tärkeää! Jos käyttäydyt oppitunnilla tai muussa opetustilanteessa epäasiallisesti, opettaja ja/tai rehtori voivat määrätä sinut poistumaan jäljellä olevan lopputunnin ajaksi.

Joissakin tapauksissa sinulta voidaan myös evätä opiskeluoikeus kolmen työpäivän ajaksi. Kolmen päivän opiskeluoikeuden eväämistä käytetään silloin, jos on vaarana, että sinun itsesi tai jonkun toisen turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi. Eväämiseen voidaan päätyä myös silloin, jos opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kolmen päivän opiskelupikeuden eväämisen aikana sinulle järjesteään mahdollisuus keskustella kuraattorin psykologin kanssa. Lisäksi sinulle tehdään suunnitelma opetukseen palaamisen tukemiseksi.

Opiskelijan tavaroiden tarkastusoikeus

Opettaja ja rehtori saavat tarkastaa omaisuutesi ja vaatteesi koulupäivän aikana silloin, jos on olemassa vaara, että voisit vaarantaa jollakin esineellä tai aineella omaa tai toisen terveyttä. Tarvittaessa myös taskuja, kasseja, penaaleja, lompakkoa, sekä hallinnassasi olevia kaappeja ja pulpetteja voidaan tarkastaa.