Terveydentilavaatimukset SORA-tutkinnoissa

Terveydentilavaatimukset SORA-tutkinnoissa

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Jos opiskelet tutkintoa, johon sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, olet jo hakuvaiheessa arvioinut terveydentilaasi ja toimintakykyäsi.

SORA-tutkintoja koskevat erityiset säädökset hakijan ja opiskelija opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta.  Terveydentilavaatimuksia sisältävät tutkinnot Riveriassa ovat:

 • kaivosalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • kuljetusalan ammattitutkinto
 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • maarakennusalan ammattitutkinto
 • metsäalan ammattitutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • metsäalan perustutkinto: metsäkoneen kuljetuksen osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • terveysalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • vammaisalan ammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • välinehuoltoalan perustutkinto

Terveydentilasi opintojen aikana

Jos olet epävarma omasta terveydentilastasi tai sinulla on terveydellisiä rajoituksia, voit keskustella niistä terveydenhoitajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojen aikana voi tulla tilanteita, joissa terveydentilaasi ja toimintakykyäsi joudutaan arvioimaan uudestaan. Silloin sinulta voidaan pyytää lisäselvityksiä esimerkiksi sairauksiesi hoitotasapainosta ja sinulle tarjotaan tukitoimia opintojen suorittamiseen.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löydät Opintopolku-palvelusta.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Jos terveydentilasi ei ole alan vaatimusten mukainen etkä tukitoimista huolimatta pysty jatkamaan opintojasi, etsimme sinulle sopivia muita koulutusvaihtoehtoja Riveriasta.

Oppilaitoksella on oikeus myös peruuttaa opiskeluoikeutesi terveydentilasi tai toimintakykysi perusteella.  Päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta tekee Opiskeluasioiden toimikunta toimialajohtajan esityksestä. Opiskeluoikeuden peruuttamisen yhteydessä varmistetaan, että opiskelija saa tukea ja ohjausta.

Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus em. seikkojen vuoksi, voi hakea Opiskeluasioiden toimikunnalta opiskeluoikeuden palauttamista.

Rikostaustaote

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Huumausainetestaus

Sinut voidaan ohjata tai velvoittaa huumausainetestiin, jos sinun epäillään opiskelevan käytännön työtehtävissä huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Potilas- tai asiakasturvallisuus, liikenneturvallisuus tai alaikäisten turvallisuus ei saa vaarantua huumausaineiden käytön vuoksi. Lue lisää.

Lisätietoja