Opintojen eteneninen ja seuranta

Sinulla on vastuu siitä, että osallistut HOKS:in mukaiseen koulutukseen. Selvitä kaikki poissaolot omavalmentajan ja opettajien kanssa.  Lisäksi oppivelvollisen huoltaja selvittää poissaolot Wilman kautta. Huoltajien tehtävänä on varmistaa, että sinä oppivelvollisena opiskelet aktiivisesti.  Sinut katsotaan opinnoista eronneeksi, jos et ole osallistunut HOKS:in mukaiseen koulutukseen kuukauteen. Ilmoitamme eronneeksi katsotun oppivelvollisen nimi- ja yksilöintiedot asuinkuntaan.  Asuinkunnan tehtävänä on selvittää opiskelijan ja huoltajien kanssa, miten ja missä oppivelvollisuus suoritetaan loppuun saakka.

Tavoitteemme on, että pystyt suoriuttamaan oppivelvollisuutesi Riveriassa ohjauksen ja tuen avulla. Jos esimerkiksi alavalintasi on selkeästi väärä, ohjaamme sinut paremmin soveltuvalle alalle Riverian sisällä.