Keskeyttäminen

Oppivelvollisuuden keskeyttäminen on mahdollista erittäin painavista syistä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi äitiys-,  isyys-,  tai vanhempainvapaa. Oppivelvollisuus voi keskeytyä myös pitkäaikaisen sairauden tai vamman vuoksi tai vaikeaan elämäntilanteeseen liittyvän syyn vuoksi.  Jos keskeyttäminen tulee ajankohtaiseksi, sinun tulee toimittaa lääkärintodistus tai muu asiantuntijaselvitys oppilaitokseen.  Todistuksessa tulee perustella, miksi oppivelvollisuutesi tulisi keskeyttää määräajaksi.

Oppivelvollisuuden keskeyttämistä hakee huoltaja eikä oppivelvollinen voi hakea keskeytystä itse. Ennen keskeyttämistä, selvitämme yhdessä, pystyisitkö suorittamaan oppivelvollisuutta erilaisissa oppimisympäristöissä, yksilöllisten valintojen, tukitoimien tai mukautusten avulla. Jos oppivelvollisuutesi keskeytetään, Riveria ilmoittaa nimi- ja yhteystietosi siihen kuntaan, jossa asut.  Asuinkunnan tehtävänä on selvittää sinun ja huoltajien kanssa tarvittavat tukitoimet sekä miten ja missä suoritat oppivelvollisuutesi keskeytyksen jälkeen.