Valvonta ja seuranta

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu – Valpas

Valpas on valtakunnallinen sähköinen työkalu oppivelvollisuuden valvontavastuun täyttämisen helpottamiseksi.

Palvelun kautta Riveriassa pystytään tarkistamaan oppivelvollisuuden suorittamista koskevia tietoja. Palvelun kautta voimme tarkistaa esimerkiksi koulutuksen maksuttomuuteen vaikuttavat tietoja. Elokuun lopussa ilmoitamme Valpas-palveluun, oletko aloittanut ja sitoutunut opintoihisi Riveriassa. Lisäksi ilmoitamme oppivelvollisuuden keskeytymistiedot ja eronneeksi katsomisen tiedot Valpas-palveluun sekä teemme tarvittavat lakisääteiset ilmoitukset asuinkunnalle. Valpas-palvelua käyttävät myös ne kuntien tyäntekijät, joiden vastuulla on tarkistaa oppivelvollisuuden toteutumista.

Oppivelvollinen itse ja hänen huoltajansa pääsevät katsomaan omia tietoja Valpas-järjestelmästä.