Opiskelukustannukset ja hankinnat

Oppivelvollisille opiskeluvälineet, työasut ja materiaalit ovat ilmaisia. Saat kannettavan tietokoneen käyttöösi opintojen ajaksi. Kustannuksia voi kuitenkin syntyä alle 7 kilometrin koulumatkoista, jolloin et saa Kelan koulumatkatukea.

Joe et kuulu oppivelvollisuuden piirin, sinulle voi syntyä kustannuksia työasu ja -välinehankinnoista. Ohjeet hankintoihin saat opintojen alkaessa. Lisäksi kustannuksia aiheutuu kortti- ja passimaksuista, kirjahankinnoista, opintomatkoista tai asumisesta työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana eri paikkakunnalla tai ulkomailla. Suosittelemme oman kannettavan tietokoneen hankkimista. Joissakin ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu.